Valikko

Bibliotekets historia

Initiativet till det nuvarande stadsbiblioteket i Grankulla togs år 1923.Följande år öppnades ett anspråkslöst bibliotek i köpingens drätselkontor (nuvarande Thurmansallén 1), där det reserverats 25 m2 för ändamålet. Vid slutet av det första verksamhetsåret ägde biblioteket endast 173 böcker. Antalet låntagare var däremot relativt högt, 90 personer.

Ett tillfälle till utvidgning erbjöd sig när biblioteket fick hyra en del av Helsingfors Sparbanks affärshus, på andra våningen i Thurmansallén 8, mitt i stadens centrum. Hit flyttade biblioteket år 1967, till utrymmen på 350 m2.

Förutom plats för den normala utlåningen fick man till stånd en läsesal, en skild barnavdelning och en s.k. musikhörna. Biblioteket användes dessutom till konstutställningar, som stadens kulturnämnd ordnade varje månad fram till år 1979. Hemkörning av böcker, som inletts år 1974, var en populär serviceform redan då.

Ny biblioteksbyggnad

Också utrymmena på Thurmansallén visade sig med tiden vara för trånga för den växande verksamheten. Den nya, nuvarande biblioteksbyggnaden uppfördes bredvid järnvägsspåret på Hantverksgatan i slutet av år 1985. Biblioteket, som kostade 8,5 miljoner mark i sin helhet, invigdes 4.2.1986.

Sedan slutet av 1980-talet har de viktigaste förändringarna hänfört sig till nya datasystem. Sedan år 1987 har biblioteken i huvudstadsregionen haft ett gemensamt datasystem. År 1994 övergick biblioteken till datasystemet LIBS 100plus eller ”Plussa”.

Därmed kom grankullaborna också åt Helsingfors, Esbos och Vandas bibliotekssamlingar på 3,9 miljoner exemplar med hjälp av kunddatorer. En kort tid därefter kunde man börja beställa material från andra bibliotek. Man behövde inte heller vänta på ett nytt bibliotekskort i två veckor längre, utan fick kortet direkt.

Internet i biblioteket

År 1996 anslöts biblioteket till Internet. Ett skyddssystem för biblioteksmaterialet togs i bruk i slutet av år 1997. Två år senare, år 1999, fick biblioteket sin första låneautomat.

Det slutgiltiga steget in i Internetåldern togs 2003, då också bibliotekets datasystem byttes ut mot ett Internetbaserat system. Det nya datasystemet Millennium och databasen HelMet togs i bruk i början av februari. Det nya systemet har gett kunderna fler möjligheter att sköta sina biblioteksärenden via Internet.

Under sommaren 2005 renoverades bibliotekets aula och kundbetjäningsområde. Biblioteket fick också en ny returautomat. I och med renoveringen återfick biblioteket sin ursprungliga känsla av ljus och rymd, som delvis hade försvunnit efter 20 års verksamhet.

År 2007 inleddes byggandet av Grankullas nya centrumområde. Nya bostäder och affärsutrymmen byggs för närvarande runt biblioteket, som behåller sin plats mitt i staden.