Yhteystiedot Valikko

Mielenterveys- ja päihdetyö

Terveyskeskuksen vastaanotolta ja neuvoloilta voit saada psyykkistä tukea ja apua.

Mielenterveystiimi

Psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja auttavat ongelmien kartoittamisessa ja antavat kriisi- ja keskusteluterapiaa. Asiakkaat voivat varata ajan suoraan psykologille tai psykiatriselle sairaanhoitajalle, erillistä lähetettä ei tarvita.

Käynnit psykologin ja psykiatrisen sairaanhoitajan luona ovat määräaikaisia, hoidon kesto määritellään yksilöllisesti asiakkaan tilanteen mukaan. Asiakkaan tilanne arvioidaan aluksi n.1-3 käynnillä ja tämän jälkeen hoidon kesto vaihtelee n. 6-16 käyntiä.

Sosiaali- ja kriisipäivystys


Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Potilaat, joilla on vaikeita mielenterveyteen liittyviä ongelmia, ohjataan lääkärin lähetteellä psykiatriseen erikoissairaanhoitoon.

  • Jorvin psykiatrian poliklinikat ja osastot (aikuisten ja nuorten) ja Leppävaaran psykiatrianpoliklinikka 
  • Jorvin sairaalan lapsipsykiatrian osastot ja poliklinikat
  • Vanhuspsykiatrian poliklinikka HYKS Psykiatriakeskus

Selviämishoitoasema (SeHo)

Selviämishoitoasema antaa kiireellistä päivystyksellistä hoitoa päihtymyksen takia.
Selviämishoitoasema Kilossa on tarkoitettu erilaisten päihteiden käyttäjien lyhytaikaista toipumista varten. Palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat päihtymystilan yhteydessä esiintyvien fyysisten tai psyykkisten oireiden takia sairaanhoidollista seurantaa, mutta eivät ole sairaalahoidon tarpeessa.

Hoito on aina vapaaehtoista. Hoitoaika ja hoidon tarve arvioidaan jokaisen kohdalla erikseen. Selviämishoitoasema antaa myös neuvoja ja ohjeita päihdehoidon kysymyksissä ympäri vuorokauden sekä kuntalaisille että viranomaisille. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Järvenpään Päihdesairaala (Katko)

Katkaisuhoitoon voit hakeutua oma-aloitteisesti. Hoito suunnitellaan yksilöllisesti ja se on vapaaehtoista. Jatkohoidosta saat lisää tietoa psykiatriselta sairaanhoitajalta tai sosiaalityöntekijältä.

Katkolle tulee hakeutua viimeistään klo 13.00 mennessä. Helsingistä pääsee Haarajoelle Z-junalla. Henkilökunta noutaa tarvittaessa asemalta klo 11.04 saapuvalta junalta. Tulopäivänä on lääkärin tapaaminen.

Laitoshoito ja muut asumispalvelut