Yhteystiedot Valikko

Historia

Kauniaisten historia alkaa vuodesta 1906, jolloin perustettiin osakeyhtiö, jonka tehtävänä oli huvilatonttien myyminen ensisijaisesti pääkaupunkiseutulaisille. Malli on tunnistettavissa Euroopassa vuosisatamme alussa syntyneistä huvilaesikaupungeista, mm Tukholman seudulta, jossa Kauniaisten ystävyyskunta Danderyd muodostettiin samankaltaisella tavalla. Yleisesti havumetsäalueita ja mäntykankaita pidettiin terveellisenä asuinympäristönä. Niitä Kauniainen pystyi tarjoamaan. Tämän lisäksi alueelta oli suora yhteys pääkaupunkiin Helsinkiin. Rantarata oli avattu liikenteelle vuonna 1903.

Vuonna 1920 huvilayhdyskunnasta tuli kauppala. Asukasluku oli tällöin 1346 ja ruotsinkieliset olivat enemmistönä (70 %). Suomenkielisen nimensä - Kauniainen - kauppala sai vuonna 1949 valtioneuvoston päätöksellä.

Kauniainen sai vuonna 1972 kaupunkioikeudet. Asukasluku oli jo kohonnut 6462 henkilöön ja seuraavana vuonna kaupungin enemmistökieli muuttui suomeksi.

Tänään Kauniaisissa on noin 9600 asukasta, joista 60 % on suomenkielisiä, 34 % ruotsinkielisiä ja 6 % vieraskielisiä.

Vihreä huvilakaupunki

Eräs Kauniaisten kehitystä seurannut erikoispiirre on ollut pyrkimys säilyttää kaupungin luonne huvila- ja puutarhakaupunkina. Tänään kaupunkikuvalle on luonteenomaista pientalovaltaisuus ja luonnonläheisyys. Kauniainen edustaa nykyaikaista pientä viihtyisää huvilakaupunkia. Tämän päivän kaupunkisuunnittelu tähtää yllä mainittujen arvojen säilyttämiseen. Ulkoisten puitteidensa lisäksi huvilakaupunki on myös sosiaalinen ilmiö, jonka välittömyys ja läheisyys korostuvat siinä sosiaalisessa kanssakäymisessä jota Kauniaisissa kutsumme elämänlaaduksi.


Tietoa kaupungista


Kauniainen on yksi pääkaupunkiseudun neljästä kaupungista. Se sijaitsee naapurikaupunkinsa Espoon keskellä 15 km Helsingistä länteen. Tyypillistä Kauniaisille on, että kaupunki on vuosien varrella pystynyt säilyttämään luonteensa huvila- ja puutarhakaupunkina.


Tänään kaupunkikuvalle on luonteenomaista pientalovaltaisuus ja luonnonläheisyys. Kauniainen edustaa nykyaikaista pientä viihtyisää puutarhakaupunkia. Tämän päivän kaupunkisuunnittelu tähtää yllä mainittujen arvojen säilyttämiseen. Ulkoisten puitteidensa lisäksi huvilakaupunki on myös sosiaalinen ilmiö, jonka välittömyys ja läheisyys korostuvat siinä sosiaalisessa kanssakäymisessä jota kutsumme elämänlaaduksi.

Kauniainen lyhyesti

Perustettu: 1906
Kauppala:  1920
Kaupunki:  1972

Asukkaita 2018 

9600
60 % suom, 34 % ruots, 6 % muut


Pinta-ala

6,0 km2, vesialue 0,1 km2


Poliittiset voimasuhteet 2017-2021 

RKP 16, Kok. 13, Vihr. 3, KD 1, PS 1, SDP 1
yhteensä 35