Kaupungin hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä kaupungin omaa ohjeistusta. Hankinnat kilpailutetaan hankintalain mukaisesti silloin kun laissa määritellyt kynnysarvot ylittyvät, eli kun hankinnan arvo ylittää laissa säädetyt määrät (katso alla). Hankintalaissa määriteltyjen rajojen alla hankinta kilpailutetaan pienhankintana.

Kansalliset kynnysarvot ilmenevät em. lain 25 §:stä ja ovat (ilman arvonlisäveroa):
– 60 000 euroa tavarahankinnoissa, palveluhankinnoissa ja suunnittelukilpailuissa, ja
– 150 000 euroa rakennusurakoissa.

Kynnysarvon alittavat pienhankinnat

Hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon alittavat pienhankinnat kilpailutetaan pääsääntöisesti pienhankintajärjestelmässä. Järjestelmässä voidaan tehdä myös puitejärjestelyn sisäisiä minikilpailutuksia.

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset 

Kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset julkaistaan HILMAssa, joko kansallisesti tai EU-laajuisesti, hankinnan arvosta riippuen. 

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat, joita ei ole julkaistu tarjouspalvelussa

Tarjouspyynnöt julkaistaan pääsääntöisesti sähköisessä hankintajärjestelmässä, katso yllä. Mikäli edellä mainittuja hankintajärjestelmiä ei käytetä, tarjouspyynnöt julkaistaan täällä: