Julkaisemme kaikki avoimet työpaikat Kuntarekryssä. Klikkaamalla alla olevaa työpaikkailmoitusta alla pääset lukemaan lisää ja hakemaan paikkaa Kuntarekryn kautta.

Hakemusasiakirjojen julkisuus

Hakemusasiakirjojen julkisuus perustuu lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Hakemuksista tulee julkisia sillä hetkellä, kun ne saapuvat kaupungin rekrytointijärjestelmään tai kirjaamoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa (esim. kuntalainen, kaupungin henkilöstöön kuuluva, tiedotusvälineet) voivat pyytää kaupungin kirjaamossa hakemusta tai nimilistaa hakijoista nähtäväkseen. Hakijan on mahdollista esittää hakemuksessaan toive, että hänen nimeään ei julkaistaisi esim. mediassa. Toive välitetään tietoja pyytävän median edustajalle, mutta päätöksen nimen julkaisematta jättämisestä tekee tiedotusväline.

Tutustumista varten annettavista hakemuksista peitetään julkisuuslain mukaan salassa pidettävät tiedot kuten hakijan yksityiselämää, vuosituloja, kokonaisvarallisuutta, poliittista vakaumusta, sosiaalihuollon asiakkuutta tai terveydentilaa koskevat tiedot. Hakijan yhteystiedot ovat salassa pidettäviä, jos hakija on sitä pyytänyt ja hänellä on perusteltu syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi.

Kaupunki ei itse julkaise hakemuksia tai hakijoiden nimilistaa haun käynnissä ollessa. Virkavalinnoissa haastatteluun ja siitä eteenpäin edenneiden hakijoiden nimi-, koulutus-, työkokemus- ja osaamistiedot kuitenkin julkaistaan valintapäätöksessä. Tieto on näkyvissä muutoksenhakuajan loppuun asti.