Vuoden 2024 presidentinvaalin ulkomainonta kauniaisten kaupungissa

Vaalin ulkomainontapaikat ovat seuraavat:

  1. Kaupungintalon nurmikko Kauniaistentien jalkakäytävän vieressä,
  2. Helsingintie (kirkon kohdalla),
  3. Palokunnantalon ohitse Mäntymäen koululle johtava kävelytie,
  4. Kasavuorentie (koulua vastapäätä).

Paikat ilmenevät tarkemmin alla olevasta kartasta:

Ulkomainonnan saa aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista, eli keskiviikkona 10.1.2024. Kaupunki pystyttää vaalimainostelineet paikoilleen. Julisteiden taustalevyt tulee itse noutaa 3.1.2024 alkaen kaupungin rakennuskonttorilta, osoite Oppilaskodintie 3, 02700 Kauniainen, rakennuskonttorin aukioloaikoina. Taustalevyt ovat samassa paikassa kuin aiemmissa vaaleissa (varaston puolella), mutta noudosta voi myös sopia kiinteistönhoitaja Marko Koskisen (p. 040-612 7506) kanssa (arkisin ma-to klo
7-15.30 ja pe klo 7-13.30). Mainospaikat ovat maksuttomia.

Huomioikaa, että taustalevyä on käytettävä, koska telineissä oleviin mustiin tukilevyihin ei saa suoraan liimata julisteita. Mainoksen voi pystyttää vain yhdelle puolelle. Taustalevyn koko (= julisteen enimmäiskoko): korkeus 120 cm ja leveys 80 cm. Taustalevyn paksuus on 10 mm.

Mainoksille varataan mainostilaa yksi ruutu/ehdokas. Eli yhteensä 4 taustalevyä/ehdokas.

Mainokset pitää asentaa itse. Tarkemmat ohjeet mainoksen asentamisesta voi pyytää taustalevyn noudon yhteydessä. Mainokset sijoitetaan samaan järjestykseen kuin ehdokasluettelossa (eli numerojärjestykseen) vasemmalta oikealle (katso ohje alla). Vaalimainoksen sijoittaja huolehtii, että vaalimainokset ovat oikeassa kohdassa ja pysyvät telineissä sekä korjaa mahdolliset puutteet.

Mainosten poistaminen:

  • Muiden kuin toiselle kierrokselle päässeiden tulee poistaa mainoksensa viimeistään maanantaina 29.1.2024.
  • Toisen kierroksen jälkeen tulee loput mainokset poistaa viimeistään maanantaina 12.2.2024.
  • Mikäli mainoksia ei ole määräajassa poistettu, ne hävitetään kaupungin toimesta.

Mahdolliset lisätiedot ilmoitetaan täällä presidentinvaalin ulkomainontaa koskevalla sivulla.

HUOM! Vaalimainosten asettaminen muualle:

Asettamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Kaupungin omistamille/hallinnoimille alueille (eli esim. kadunvarsiin, torille, puistoihin ja virkistysalueille) ei saa laittaa vaalimainoksia, katso kartat alla.

Väärälle paikalle laitetut vaalimainokset kerätään kaupungin toimesta pois. Ne saa pyydättäessä kaupungin rakennuskonttorista, yhteyshenkilönä kaupungin kunnossapitomestari, puh. 050 548 0391.

Kauniaistentie:

Turuntie:


Yhteystiedot

Lena Filipsson-Korento
keskusvaalilautakunnan sihteeri
puh. 050 3540121
lena.filipsson-korento@kauniainen.fi