Äänestäminen kotona

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi tietyin edellytyksin äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Lue lisää Vaalit.fi > Äänestäminen kotona.

Kotiäänestys alkaa keskiviikkona 17.1.2024 ja päättyy tiistaina 23.1.2024.
Toisen vaalin kotiäänestys toimitetaan 31.1.–6.2.2024.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen tulee tehdä ensimmäisen vaalin osalta viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16. Toisen vaalin osalta, ellei ole jo ilmoittautunut jo ensimmäisen vaalin yhteydessä, viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen klo 16. Ilmoittautumiset otetaan vastaan kirjallisesti tai puhelimitse (arkisin klo 8–16).

  • Puhelin: 050 354 0121, 050 411 0754 tai 050 411 0756.
  • Osoite: Kauniaisten kaupunki, keskusvaalilautakunta, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen