Äänestäminen kotona

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi tietyin edellytyksin äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Lue lisää: Äänestäminen kotona (vaalit.fi).

Kotiäänestys alkaa keskiviikkona 29.5.2024 ja päättyy tiistaina 4.6.2024.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16. Ilmoittautumiset otetaan vastaan kirjallisesti tai puhelimitse (arkisin klo 8–16).

  • Puhelin: 050 354 0121, 050 411 0754 tai 050 411 0756.
  • Osoite: Kauniaisten kaupunki, keskusvaalilautakunta, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen