Vuoden 2023 eduskuntavaalien ulkomainonta Kauniaisten kaupungissa

Vaalien ulkomainontapaikat ovat seuraavat:

  1. Kaupungintalon nurmikko Kauniaistentien jalkakäytävän vieressä
  2. Helsingintie (kirkon kohdalla)
  3. Palokunnantalon ohitse Mäntymäen koululle johtava kävelytie
  4. Kasavuorentie (koulua vastapäätä).

Paikat ilmenevät tarkemmin alla olevasta kartasta.

Ulkomainonnan saa aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 15.3.2023. Kaupunki pystyttää vaalimainostelineet paikoilleen. Julisteiden taustalevyt tulee itse noutaa XX.XX.XXX alkaen kaupungin rakennuskonttorilta, osoite Oppilaskodintie 3, 02700 Kauniainen, rakennuskonttorin aukioloaikoina. Taustalevyt ovat samassa paikassa kuin aiemmissa vaaleissa (varaston puolella), mutta noudosta voi myös sopia: puh. 050 411 8623, arkisin ma–to klo 7–15.30 ja pe 31.12.21 klo 7–13.30. Mainospaikat ovat maksuttomia.

Huomioikaa, että taustalevyä on käytettävä, koska telineissä oleviin mustiin tukilevyihin ei saa suoraan liimata julisteita. Mainoksen voi pystyttää vain yhdelle puolelle.

Mainoksille varataan mainostilaa yksi ruutu/ryhmä. Eli yhteensä 4 taustalevyä/ryhmä.

Mainokset pitää asentaa itse. Tarkemmat ohjeet mainoksen asentamisesta voi pyytää taustalevyn noudon yhteydessä. Mainokset sijoitetaan samaan järjestykseen kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä (eli numerojärjestykseen) vasemmalta oikealle. Vaalimainoksen sijoittaja huolehtii, että vaalimainokset ovat oikeassa kohdassa ja pysyvät telineissä sekä korjaa mahdolliset puutteet.

Mainokset on poistettava viimeistään vaalipäivää seuraavana maanantaina. Mikäli mainoksia ei ole määräajassa poistettu, ne hävitetään kaupungin toimesta.

HUOM!

Vaalimainosten asettaminen muualle kuin kaupungin puolueille ja ryhmille tarkoitettuihin vaalimainoskehikkoihin:

Asettamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Kaupungin hallinnoimille alueille (eli esim. kadunvarsiin, torille, puistoihin ja virkistysalueille) ei saa laittaa vaalimainoksia.

Lena Filipsson-Korento
keskusvaalilautakunnan sihteeri
puh. 050 3540121
lena.filipsson-korento@kauniainen.fi