Tämän sivun kautta voit lähettää palautetta Kauniaisten kaupungille. Huom! Jos haluat lähettää palautetta sosiaali- ja terveystoimen tai pelastuslaitoksen palveluista, lähetä tällöin palautteesi luvn.fi-sivuston palautekanavan kautta (luvn.fi). Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastuslaitoksen palvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 Länsi-Uusimaan hyvinvointialueelle, eikä kaupunki enää vastaa näistä palveluista.