Ajanvaraus

Koronarokotusajanvaraus

Koronarokotuksia ei anneta 4.7.-24.7.2022

puhelimitse ma-pe klo 8.00-16.00 (takaisinsoitto)

Kauniaisissa käytetään Pfizer-BioNTech Comirnaty -rokotetta ja Modernan rokotetta sekä Novavaxin Nuvaxovid-rokotetta. Rokotuspaikka on kaupungintalo (Kauniaistentie 10). Ota mukaan henkilötodistus.

Riskiryhmiin kuuluva: ota mukaan rokotusoikeuden todistamista varten esim. 

 • Kela-kortti, jossa maininta lääkekorvausoikeudesta riskiryhmädiagnoosiin
 • tuloste, kuvakaappaus tai valokuva diagnoosista tai lääkelistasta Kelan Omakannassa
 • kopio aikaisemmasta lääkärikäynnistä, jossa on mainittu riskiryhmädiagnoosi

1. ja 2. rokotus

 • 5-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Rokotettavan tulee olla ajanvaraushetkellä täyttänyt 5 vuotta.
 • 1. ja 2. rokotuksen annosväli on vähintään 6 viikkoa.

Kolmas rokotus

THL on suositellut, että kolmatta koronarokotusta tarjotaan henkilöille, jotka

 • ovat voimakkaasti immuunipuutteisia TAI ovat saaneet ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen lyhyellä annosvälillä. Lyhyellä annosvälillä tarkoitetaan kahden ensimmäisen koronarokoteannoksen alle 6 viikon aikaväliä TAI ovat täyttäneet 18 vuotta TAI kuuluvat riskiryhmiin 1 tai 2.
  • 12-17-vuotiaiden koronarokotukset:
   • Voimakkaasti immuunipuutteiselle 12 vuotta täyttäneelle suosittelemme kolmatta rokoteannosta, vaikka hän olisi sairastanut koronataudin. Kolmatta annosta suositellaan 3−4 kuukauden kuluttua edellisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta taudista sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin.
   • Riskiryhmiin kuuluvat voivat saada 3. rokotuksen aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua edellisestä rokoteannoksesta ja 3 kuukauden kuluttua sairastetusta taudista sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin.
   • Kolmas annos voidaan antaa myös muille, jos se on tarpeen esimerkiksi matkustamisen vuoksi tai muusta painavasta syystä. Rokotus annetaan tällöin aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua edellisestä rokoteannoksesta ja 3 kuukauden kuluttua sairastetusta taudista sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin.

2. ja 3. koronarokotuksen annosväli

 • Toisen ja kolmannen koronarokotuksen annosväli (ajanvarausjärjestelmä laskee tämän automaattisesti)
  • 12-17-vuotiaat: vähintään 6 kuukautta
  • 18-59-vuotiaat: vähintään 4 kuukautta
  • 60 vuotta täyttäneet ja riskiryhmiin kuuluvat: vähintään 3 kuukautta
  • Voimakkaasti immuunipuutteiset 12 vuotta täyttäneet: kolmatta annosta suositellaan aiempaan tapaan 2 kuukautta toisen annoksen jälkeen.

Sairastettu koronatauti

Rokotuksen voi saada aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua sairastetusta koronataudista.

Neljäs koronarokotus

THL suosittelee 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodeissa asuville 4. koronarokotusta.

 • Neljäs rokoteannos voidaan antaa 80 vuotta täyttäneille sekä kaikille hoivakodeissa asuville iäkkäille, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. 
 • THL suosittelee lisäksi, kunnat tarjoavat neljännen koronarokoteannoksen myös niille 65 vuotta täyttäneille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä muillekin iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet.
 • Miksi kaikille ei suositella 4. rokotusta?

Voimakkaasti immuunipuutteisilla 12 vuotta täyttäneillä on mahdollisuus varata aika 4. koronarokotukseen. Tehosteannoksen voi antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

 • Voimakkaasti immuunipuutteisilla vakavan taudin riski on muuta väestöä suurempi. Heillä neljäs rokoteannos toimii tehosteena, joka vastaa muun väestön kolmatta annosta. Voimakkaasti immuunipuutteisten neljäs rokoteannos pidentää suojan kestoa ja vahvistaa immuniteettia tilanteessa, jossa omikronvariantti leviää väestössä.

Viides koronarokotus

THL suosittelee viidettä koronarokotusta niille 12 vuotta täyttäneille henkilöille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt. Kauniaisissa ajan rokotukseen voi varata koronarokotusaika.fi-palvelussa tai puhelimitse.

Lapsen ja nuoren koronarokotus

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa, vaan asia arvioidaan tapauskohtaisesti.

Jos lapsi tai nuori (alaikäinen) ei halua tai hän ei kykene itse päättämään rokotuksestaan, koronarokotteen antamiseen tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus: