Ajanvaraus

Rokotusjärjestys

Kauniaisissa käytetään Pfizer-BioNTech Comirnaty -rokotetta. Kauniaisten rokotuspaikka on Villa Junghans, Leankuja 4, 02700 Kauniainen. Villa Junghans on rokotuskäytössä 21.1.2022 asti. Tämän jälkeen rokotuksia jatketaan kaupungintalolla, Kauniaistentie 10. Tiedotamme tarkemmista järjestelyistä lisää myöhemmin. Ota mukaan henkilötodistus.

Riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluva: ota mukaan rokotusoikeuden todistamista varten esim. 

 • Kela-kortti, jossa maininta lääkekorvausoikeudesta riskiryhmädiagnoosiin
 • tuloste, kuvakaappaus tai valokuva diagnoosista tai lääkelistasta Kelan Omakannassa
 • kopio aikaisemmasta lääkärikäynnistä, jossa on mainittu riskiryhmädiagnoosi

1. ja 2. rokotus

 • 5-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Rokotettavan tulee olla ajanvaraushetkellä täyttänyt 5 vuotta.
 • 5–11-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotuksen ajanvaraus avautui 17.12.2021.
 • Ajanvaraus 5–11-vuotiaiden koronarokotuksiin avattu Kauniaisissa 28.12. Päivitetty 29.12.: tällä hetkellä varattavia aikoja ei ole jäljellä, pyrimme lisäämään aikoja. Järjestämme myöhemmin rokotuksia myös kouluissa.

1. ja 2. rokotuksen annosväli on 6 viikkoa.

Kolmas rokotus

THL on suositellut, että kolmatta koronarokotusta tarjotaan henkilöille, jotka

 • ovat voimakkaasti immuunipuutteisia TAI
 • ovat saaneet ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen lyhyellä annosvälillä. Lyhyellä annosvälillä tarkoitetaan kahden ensimmäisen koronarokoteannoksen alle 6 viikon aikaväliä TAI
 • ovat täyttäneet 18 vuotta TAI
 • kuuluvat riskiryhmiin 1 tai 2.

2. ja 3. koronarokotuksen annosväliä on lyhennetty 23.12.

 • Riskiryhmiin kuuluvien ja 60 vuotta täyttäneiden kolmannen koronarokotuksen annosväliä on lyhennetty ja se on vähintään 3 kuukautta (ajanvarausjärjestelmä laskee tämän automaattisesti) toisesta rokotuksesta. 
 • Alle 60-vuotiaiden 2. ja 3. koronarokotuksen annosväli on vähintään 4 kuukautta (ajanvarausjärjestelmä laskee tämän automaattisesti) toisesta rokotuksesta. 
 • Voimakkaasti immuunipuutteisille kolmatta annosta suositellaan aiempaan tapaan 2 kuukautta toisen annoksen jälkeen.

Jos haluat aikaistaa tai muuttaa jo aiemmin tekemääsi 3. rokotuksen ajanvarausta, toimi seuraavasti:

 • Kirjaudu netissä koronarokotusaika.fi-palveluun.  
 • Tee kokonaan uusi varaus 3. rokotteeseen, joka ohjautuu uudelle varauspohjalle, jossa on lyhyempi rokotusväli.    
 • Kun olet valmis käy vielä perumassa aiemmin tekemäsi varaus: Omat varaukset > Peruuta   

THL:n 17.12. antaman suosituksen mukainen muutos tehtiin samanaikaisesti 23.12. kaikissa HUS-alueen kunnissa, sillä kunnat käyttävät samaa ajanvarausjärjestelmää (koronarokotusaika.fi).

Lapsen ja nuoren koronarokotus

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa, vaan asia arvioidaan tapauskohtaisesti.

Jos lapsi tai nuori ei halua tai hän ei kykene itse päättämään rokotuksestaan, koronarokotteen antamiseen tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus:

Neljäs koronarokotus

Neljäs koronarokotus voimakkaasti immuunipuutteisille – ajanvaraus on avattu Kauniaisissa 30.12.

Koronarokotusaika.fi –ajanvaraus on päivitetty tänään ja päivityksen myötä voimakkaasti immuunipuutteisilla on mahdollisuus varata aika 4.koronarokotukseen. Ajanvaraus on mahdollista tehdä 3 kuukauden aikavälillä 3.rokotuksesta.

THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia niille 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt. Tehosteannoksen voi antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

 • Voimakkaasti immuunipuutteisilla vakavan taudin riski on muuta väestöä suurempi. Heillä neljäs rokoteannos toimii tehosteena, joka vastaa muun väestön kolmatta annosta. Voimakkaasti immuunipuutteisten neljäs rokoteannos pidentää suojan kestoa ja vahvistaa immuniteettia tilanteessa, jossa omikronvariantti leviää väestössä.