Valikko

Asiakaspalvelu

Maankäyttöyksikkö sijaitsee kaupungintalon 2. kerroksessa, jossa asiakaspalvelu on avoinna ma – pe 8:00 – 15:45, käyntiosoite Kauniaistentie 10 ja postiosoite PL 52, 02701 Kauniainen.


Kartat, digitaaliset kartta-aineistot, kaavatiedot

Maankäyttöyksikön asiakaspalvelusta saa kaikkia kaupungin tuottamia karttoja ja kaavatietoja. Rakennuslupaa varten tarvittavat kartat ja asiakirjat saa myös täältä.

Kiinteistörekisteriotteet, lainhuuto- ja rasitustodistukset

Kauniaisten kaupunki ylläpitää tietoja kaupungin alueella olevista tonteista ja muista kiinteistöistä. Kiinteistörekisteristä ilmenee mm. pinta-ala, muodostumistiedot sekä kiinteistöön kohdistuvat rasitteet ja oikeudet. Kiinteistörekisteritiedot ovat julkisia ja niistä voi tilata otteita maankäyttöyksikön asiakaspalvelusta.
Maankäyttöyksiköstä saa  Kauniaisten lisäksi myös koko maan kattavasta valtakunnallisesta kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) kiinteistörekisteriotteita, lainhuutotodistuksia  ja rasitustodistuksia (18 e/kpl).

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kauniaisten kaupunki pitää alueensa osalta omaa kauppahintatilastoa. Kauppahintatiedot ovat julkisia ja niistä saa tietoa maankäyttöyksikön asiakaspalvelusta.
Maanmittauslaitos ylläpitää valtakunnallista koko maan kattavaa kiinteistöjen kauppahintarekisteriä.

Tilapäinen maanvuokraus ja käyttöluvat

Tilapäinen maanvuokraus ja käyttöluvat