Yhteystiedot Valikko

Asiakaspalvelu

Maankäyttöyksikkö sijaitsee kaupungintalon 2. kerroksessa, jossa asiakaspalvelu on avoinna ma – pe 8:00 – 15:45, käyntiosoite Kauniaistentie 10 ja postiosoite PL 52, 02701 Kauniainen.


Kartat, digitaaliset kartta-aineistot, kaavatiedot

Maankäyttöyksikön asiakaspalvelusta saa kaikkia kaupungin tuottamia karttoja ja kaavatietoja. Myös rakennuslupaa varten tarvittavat kartat ja asiakirjat ovat tilattavissa maankäytön asiakaspalvelusta.

Kiinteistörekisteriotteet, lainhuuto- ja rasitustodistukset

Kauniaisten kaupunki ylläpitää tietoja kaupungin alueella olevista tonteista ja muista kiinteistöistä. Kiinteistörekisteristä ilmenee mm. pinta-ala, muodostumistiedot sekä kiinteistöön kohdistuvat rasitteet ja oikeudet. Kiinteistörekisteritiedot ovat julkisia ja niistä voi tilata otteita maankäyttöyksikön asiakaspalvelusta.
Maankäyttöyksiköstä saa  Kauniaisten lisäksi myös koko maan kattavasta valtakunnallisesta kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) kiinteistörekisteriotteita, lainhuutotodistuksia  ja rasitustodistuksia (18 e/kpl).

KuntaTietoPalvelu

KuntaTietoPalvelu (KTP) on kuntien rakennetun ympäristön tietoa julkaiseva ja välittävä palvelu. Palvelu on tarkoitettu kuntalaisten, yritysten sekä viranomaisten käyttöön. Voit katsella kunnan julkaisemia tietoja maksutta. Erikseen valitsemasi lisäarvopalvelut ovat maksullisia.

KuntaTietoPalvelun palvelumaksut (pdf) (21.3 KB)
KuntaTietoPalvelun palveluehdot luettavissa täällä: KuntaTietoPalvelu käyttäjän palveluehdot

Tilapäinen maanvuokraus ja käyttöluvat

Tilapäinen maanvuokraus ja käyttöluvat