Kauniaisten kaupunginhallitus on 01.10.2018 § 144 päättänyt asemakaavan muutoksen laatimisesta 4. kaupunginosan korttelin 47 tontille 3 (Teinikuja 2).

Tavoitteena on tehostaa tontin maankäyttöä. Samalla nimetään viereinen puistoalue ja päivitetään kaavamerkinnät ja -määräykset sen osalta.

Kaavoitustyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä 25.4.2019 alkaen maankäyttöyksikössä kaupungintalossa sekä kaupungin Internet-sivuilla www.kauniainen.fi/Ak231.

Kauniainen 25.4.2019

Kaupunginhallitus

Ota yhteyttä

Minna Penttinen

Maankäyttöpäällikkö
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö