Ostoskeskus 06.05.2013 köpcentrum
Sosiaali- ja terveystoimi

Kauniaisten vanhusneuvosto

Kauniaisissa on toiminut vanhusneuvosto vuodesta 1998.
Sen tehtävänä on:
  • edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa ja seurata vanhusten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella
  • seurata kaupungin kunnallishallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta sekä edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa siihen ja tehdä aloitteita, ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa
  • edistää vanhusten elämänlaatua ja selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri-, liikunta- ja harrastetoiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa
  • seurata vanhuksille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä kaupungin alueella ja tiedottaa toimialojen välityksellä vanhuksille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien kehityksestä ja saatavuudesta
  • sopia yhteistoimintamuodoista vammaisneuvoston kanssa ympäristön suunnitteluun vaikuttamisesta siten, että siinä tulevat huomioon otetuiksi myös vanhusten toimintamahdollisuudet
  • huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
  • valmistella vuosittain toimintasuunnitelma ja antaa toimintakertomus sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä muille kaupungin toimielimille
  • hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat sosiaali- ja terveyslautakunnan suosittelemat tehtävät.
Nykyisen vanhusneuvoston toimikausi on 2015-2016.

Vanhusneuvostossa on yhteensä 9 jäsentä, joista 5 on vanhusten edustajia. Kauniaisten eläkeläisjärjestöt nimeävät 4 vanhusten edustajaa ja viides jäsen valitaan eläkeläisjärjestöihin kuulumattomista ikäihmisistä. Neuvoston neljä muuta jäsentä ovat kaupungin edustajia ja ovat sosiaali- ja terveystoimen, yhdyskuntatoimen, sivistystoimen ja liikuntatoimen luottamushenkilöitä tai viranhaltijoita. Eläkeläisjärjestöt ja em. lautakunnat nimeävät omat edustajansa vanhusneuvostoon.
Kaikille vanhusneuvoston jäsenille valitaan myös henkilökohtaiset varajäsenet.

Vanhusneuvoston jäsenet 2015-2016 >
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä