Tunnelitie - Tunnelvägen 2014 Foto:CH

Päätöksenteko

Päätösvaltaa kunnassa käyttävät valtuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat.
Kunnallinen päätöksenteko on julkista ja toimielinten pöytäkirjat sekä

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävillä.


Luottamuselinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävänä kohdassa
Esityslistat ja pöytäkirjat. 


Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004, Henkilötietolaki 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki 812/2000, Potilaslaki  785/1992, Laki julkisista hankinnoista 348/2007 )


KHnuija

Lisätietoja

Kaupunginsihteeri

Gun Söderlund

Kauniaistentie 10

02700 Kauniainen

Puh. (09) 5056 238

Fax (09) 5056 535 

S-posti: etunimi.sukunimi@kauniainen.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä