Keskusta Otto Majan talomaalaus Foto: CH

Päätöksenteko

Päätösvaltaa kunnassa käyttävät valtuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat.
Kunnallinen päätöksenteko on julkista ja toimielinten pöytäkirjat sekä

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävillä.


Luottamuselinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävänä kohdassa
Esityslistat ja pöytäkirjat. 


Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004, Henkilötietolaki 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki 812/2000, Potilaslaki  785/1992, Laki julkisista hankinnoista 348/2007 )


Kaupungin toimielimien yhteystiedot ja pöytäkirjojen nähtäväksi asettaminen

Toimielin/esittelijä/sihteeri
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi*
Kaupunginvaltuusto
siht. Gun Söderlund
puh. (09) 5056 238

Asetetaan nähtäville kahden viikon kuluttua kokouksesta.
Kaupunginhallitus
esitt. Torsten Widén
puh. (09) 5056 237
siht. Gun Söderlund
puh. (09) 5056 238

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen
Tarkastuslautakunta
pj/esitt. Heikki Kurkela
heikki.kurkela [at] kauniainen.fi
siht. Kirsi Sova
kirsi.sova [at] bdo.fi

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen
Sosiaali- ja terveyslautakunta
esitt. Ulla Tikkanen
puh. (09) 5056 246
siht. Tommi Koskinen
puh. (09) 5056 260

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen
Yhdyskuntalautakunta
esitt. Marianna Harju
puh. (09) 5056 234
siht. Leena Porvali
puh. (09) 5056 233

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen
Rakennuslautakunta
esitt. Sirkka Lamberg
puh. (09) 5056 211
siht. Sirkka Lamberg
puh. (09) 5056 211

Asetetaan nähtäville kokousta seuraavan viikon maanantaina
Sivistyslautakunta
esitt. Heidi Backman
puh. (09) 5056 825
siht. Elina Pynnönen
puh. (09) 5056 276

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen
Liikuntalautakunta
esitt.Heidi Backman
puh. (09) 5056 825
siht. Elina Pynnönen
puh. (09) 5056 276

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen
Nuorisolautakunta
esitt. Heidi Backman
puh. (09) 5056 825
siht. Elina Pynnönen
puh. (09) 5056 276

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen
Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
esitt. Heidi Backman
puh. (09) 5056 825
siht. Petri Mellanen
puh. (09) 5056 264

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen
Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
esitt. Heidi Backman
puh. (09) 5056 825
siht. Petri Mellanen
puh. (09) 5056 264

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen
Henkilöstöjaosto
esitt. Päivi Hytönen
puh. (09) 5056 754
siht. Päivi Hytönen
puh. (09) 5056 754

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen
* Kaupungin toimielinten tarkastetut pöytäkirjat ajalta 1.1. - 31.12.2015 pidetään nähtävänä edellä mainittuina päivinä virka-aikana, mikäli jonkun pöytäkirjan osalta ei myöhemmin anneta erilliskuulutusta. Jos nähtävänäolopäivä sattuu pyhäpäiväksi tai muuksi sellaiseksi päiväksi, jolloin virastot yleisesti ovat suljettuina, pöytäkirjat ovat nähtävänä sitä seuraavana arkipäivänä.

Pöytäkirjat ovat nähtävinä kaupungin julkisia kuulutuksia varten olevalla ilmoitustaululla Kauniaisten kaupungintalolla, Kauniaistentie 10, Kauniainen. Edellä sanottu ei koske pöytäkirjan salassa pidettäviä asioita.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä asianomaisen viranhaltijan toimipaikassa (virkahuoneessa) päätöstä seuraavan viikon maanantaina.


KHnuija

Lisätietoja

Kaupunginsihteeri

Gun Söderlund

Kauniaistentie 10

02700 Kauniainen

puh. (09) 5056 238

fax (09) 5056 535 

s-posti: etunimi.sukunimi@kauniainen.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä