Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta alle kouluikäisestä lapsesta. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu

  • hoitoraha
  • hoitolisä
  • kuntalisä

Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai varhaiskasvatuksen tuottajalle. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa varhaiskasvatuksen tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle.

Yksityisen hoidon tuen hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on 192,28 e/kk/lapsi. 

Tuki voi olla enintään lapsen hoitomaksun suuruinen.

Yksityisen hoidon tuen hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 265,85 e/kk/lapsi. Hoitolisä maksetaan kaikista alle kouluikäisistä lapsista, jos vanhempien tulot jäävät tulorajojen alle.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Lapsi alle 3v
päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti
Lapsi alle 3v
perhepäivähoito
Lapsi alle 3v
työsopimussuhteinen hoitaja
740€370€570€
Lapsi yli 3v
päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti
Lapsi yli 3v
perhepäivähoito
Lapsi yli 3v
työsopimussuhteinen hoitaja
Maksuttoman esiopetukseen osallistuvan lapsen varhaiskasvatuksesta maksettava kuntalisä
490€210€210€100€

Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on lisäksi vähintään kuukauden jatkuva, kokopäiväinen yksityinen hoito.

Kauniaisissa on 1.1.2019 käytössä yksityisen hoidon tuen lapsikohtainen sisarkorotus, joka on enintään 145€/kk ja enintään sen suuruinen, kuin palveluntuottajan perheelle toisesta lapsesta lukien antama maksuhuojennus. Sisaruslisää maksetaan perheille, joilla on enemmän kuin yksi lapsi yksityisen hoidon tuella järjestetyssä varhaiskasvatuksessa päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa.

Sisaruslisää maksetaan myös perheille, joiden lapsia on sekä kunnallisessa tai ostopalveluna järjestetyssä varhaiskasvatuksessa että yksityisen hoidon tuella järjestetyssä varhaiskasvatuksessa päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Sisaruslisä maksetaan perheen varhaiskasvatuksessa olevasta toisesta lapsesta lukien yksityiseen varhaiskasvatuspaikkaan vähintään puolivuosittain tapahtuvan laskutuksen perusteella, johon liitetään selvitys, jonka mukaan asiakasmaksua on alennettu samassa suhteessa kuin kaupungilta perittävä summa on.

Perheet eivät siis itse hae kaupungilta sisarkorotusta, vaan palveluntuottaja (päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti tai perhepäivähoitaja) hakee sitä kaupungilta ja osoittaa hakemuksensa yhteydessä, että asiakasmaksua on alennettu samassa suhteessa kuin kaupungilta perittävä summa on.

Lisätietoja www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki-maara-ja-maksaminen