Grankulla firar i år sitt 50-års jublieum som stad. År 1972 fick staden sina stadsrättigheter och detta firades med folkfest i centrum under nyårskvällen och -natten.

I år har pandemin satt käppar i hjulet för större evenemang, men Grani 50 – årets firande planeras som bäst i stadens sektorer. Ett större evenemang är Granidagen i maj, där det är meningen att beakta jubiléet med olika inslag.

Vi vill också få in invånarnas idéer, tips och tankar om hur jubileumsåret kunde firas och man kan naturligtvis också själv vara med och ordna tillställningar. Sänd din idé eller idéer via blanketten nedan.

Grani 50 förslag och idéer

Grankulla stads historia i ett nötskal

Grankulla stads historia sträcker sig till år 1906. Då bildades ett aktiebolag med uppgift att sälja villatomter. Mönstret känns igen från sekelskiftets villaförstäder bl.a. i Stockholm, där Grankullas vänort Danderyd uppstod på samma sätt. Barrskog och tallmoar sågs som en hälsosam omgivning att bo i och det kunde Grankulla erbjuda. Dessutom fanns det en direkt tågförbindelse till huvudstaden Helsingfors. Kustbanan hade öppnats år 1903. Redan år 1907 fanns en skola på orten, vilket även bidrog till den stora inflyttningen. Skolan växte snabbt och idag går ca 2 000 elever från Grankulla och Esbo i stadens skolor.

År 1920 blev villasamhället köping. Invånarantalet var då 1 346, med en svenskspråkig majoritet (70 %). Sitt finskspråkiga namn Kauniainen erhöll köpingen år 1949.

Grankulla blev stad år 1972. Invånarantalet hade redan ökat till 6 462 och följande år fick staden finskspråkig majoritet. Vid årsskiftet hade Grankulla 10 400 invånare enligt preliminära uppgifter.