Valikko

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelujen tavoitteena on tukea asiakkaita asumaan turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotihoitoa annetaan henkilöille, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi sairauden, vamman, ikääntymisen, toimintakyvyn alenemisen tai perhetilanteen johdosta. Lyhytaikaista laitoshoitoa tai intervallihoitoa voidaan järjestää kotona asuvalle vanhukselle, joka tilapäisesti tai jaksoittain tarvitsee hoitopaikkaa kunnon heikkenemisen tai hoitavan omaisen loman vuoksi.

Kauniaisten vanhuspalveluihin kuuluu Kotihoito, Villa Bredan Palvelukeskus ja hoivakoti Villa Anemone. Kauniaislaisten sairaalahoito järjestetään Jorvin kampuksella sijaitsevassa Espoon sairaalassa, os. Karvasmäentie 6. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti.