Yhteystiedot Valikko

Sosiaalityö ja toimeentulo

Kauniaisten sosiaalipalvelut tarjoavat kuntalaisille apua erilaisissa elämäntilanteissa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävä on huolehtia perusturvan toteutumisesta.

Ajankohtaista ja infoa

Asiakasmaksut

Sosiaali- ja kriisipäivystys


Sosiaalihuoltolaki

Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalihuollon toimin vaikutetaan ennen kaikkea väestön sosiaaliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä toimintakykyyn ja osallisuuteen. Terveyden edistämiseen kohdistuvat vaikutukset ovat yleensä välillisiä.