Kauniaisten kaupunki on mukana kehittämässä pääkaupunkiseudun junaliikennettä ja kaupunkiradan rakentamista. Suomen hallitus päätti kesäkuussa 2020 Espoon kaupunkiradan rakentamisesta, joka on osa ensimmäistä vaihetta uuden nopean raideyhteyden rakentamisessa Helsingin ja Turun välille.

  • Hankkeen vastuutahot: Väylävirasto, Espoon kaupunki ja Kauniaisten kaupunki.
  • Hankkeen aikataulu: 2020–2028. 

Kaupunkiratahankkeen aktiivinen suunnitteluaika on kaksi vuotta jonka jälkeen alkaa rakentamisvaihe. Koko ratahankkeen arvioidaan valmistuvan 2028. Rakennettava kaupunkirata kehittää ja parantaa Kauniaisten ja Espoon joukkoliikennejärjestelmää ja mahdollistaa nopeammat yhteydet mm. Espooseen ja Helsingin keskustan suuntaan. Kaupunkirata tulee siten parantamaan lähiliikenteen täsmällisyyttä ja sujuvuutta sekä vähentämään häiriöherkkyyttä. Rata tarjoaa myös nopeammat yhteydet Turun suunnan kaukoliikenteelle. Kaupunkirata muodostuu käytännössä kahdesta lisäraiteesta, jotka rakennetaan välille Leppävaara-Kauklahti. Kaksi lisäraidetta sallivat sen, että kaukoliikenteellä ja nopealla lähiliikenteellä on käytössään kaksi omaa raidetta ja kaupunkilähiliikenteellä kaksi omaa raidetta, pääradan tavoin (Helsinki–Kerava).

Kaupunkirata on myös Turun nopean junayhteyden, eli tunnin juna- hankkeen ensimmäinen vaihe ja siten osa laajempaa seudullista kehitystä, jolla on suuria kerrannaisvaikutuksia liikkumiselle, asumiselle, investoinneille ja taloudelle. Lue lisää www.tunninjuna.com