Muutosalue käsittää 1. kaupunginosan korttelin 200 sekä puistoalueet. Kaavamuutokseen sisältyy sitova tonttijaon muutos.

Tavoitteena on muuttaa korttelin 200 itäosan käyttötarkoitus asumiseen kokonaisrakennusoikeutta lisäämättä. Samalla tarkistetaan korttelin länsiosan käyttötarkoitus sekä suunnittelualueen virkistysalueiden aluevaraukset ja päivitetään asemakaavamerkinnät ja -määräykset näiden osalta. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tarkastellaan suunnittelualueen rakennusten ja pihapiirin suojeluarvoja ja osoitetaan tarvittavat suojelumääräykset.

Ehdotus oli nähtävänä MRA 27 §:n mukaisesti 16.2.2023–20.3.2023.

Ota yhteyttä

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö