Valikko

Kaupungintalon alue


ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS NÄHTÄVILLÄ (MRL 62 § ja MRA 30 §)

Ak 221
KAUPUNGINTALON ALUE


Muutosalue käsittää 1. kaupunginosan korttelin 8 tontit 12–13 ja 16, 2. kaupunginosan korttelin 210 sekä virkistys- ja katualueet (Kauniaistentie 10, Junghansinkuja 1–3 ja 4–6, Leankuja 2–4).

Tavoitteena on muuttaa korttelin 8 tontin 16 (Kauniaistentie 10) ja korttelin 210 tontin 3 (Junghansinkuja 3) asemakaava ensisijaisesti asumiseen sekä palveluja ja kaupungin hallintotilat mahdollistavaksi. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tutkitaan myös korttelin 210 tontin 2 (Junghansinkuja 1) ulottuvuus ja toimintojen sijoittuminen sekä virkistys- ja katualueiden aluevaraukset ja toiminnot sekä päivitetään asemakaavamerkinnät korttelin 8 tonttien 12 ja 13 (Junghansinkuja 4 ja 6) osalta sekä korttelin 210 tontin 1 osalta (Leankuja 2).

Luonnos on nähtävänä MRA 30 §:n mukaisesti 11.1.–28.2.2018 kaupungintalon ilmoitustaululla (Kauniaistentie 10) virka-aikana klo 8.00–15.45 sekä kaupungin Internet-sivuilla www.kauniainen.fi/Ak221.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa joko kirjallisina tai sähköpostilla yhdyskunta­valiokunnalle viimeistään 28.2.2018. Postiosoite: Kauniaisten kau­punki, Yhdyskuntavaliokunta, PL 52, 02701 KAUNIAINEN, sähköpostiosoite: kirjaamo@kauniainen.fi, käyntiosoite: kaupungintalo, Kauniaistentie 10.

Valmistelijat / lisätiedot:     

Marko Lassila p. 050 382 9313
Matti Salminen p. 050 411 1851, etunimi.sukunimi@kauniainen.fi


Kauniainen 11.1.2018
Yhdyskuntavaliokunta


Asiakirjat

(Klikkaa kuvaa suuremmaksi)
Kaavakartta määräyksineen (Ak 221, Kaupungintalon alue, luonnos)Selostus liitteineen (Ak 221, Kaupungintalon alue, luonnos)
Pienoismalli luonnosvaihtoehdosta on nähtävillä kaupungintalon aulassa koko nähtävilläoloajan.
Suunnittelualueen sijainti kartallaMateriaali yleisötilaisuudesta 18.1.2018

Yleisötilaisuus, kaupungintalokortteli 18.1.2018 (pdf) (63.7 MB)

Havainnekuvat:
180118_Kauniaisten kaupungintalokortteli_näkymä Kauniaistentieltä
Näkymä Kauniaistentieltä (1)
180118_Kauniaisten kaupungintalokortteli_näkymä Kauniaistentieltä_ilman puuta
Näkymä Kauniaistentieltä (2)
180118_Kauniaisten kaupungintalokortteli_näkymä Tunnelitieltä_1
Näkymä Tunnelitieltä (1)
180118_Kauniaisten kaupungintalokortteli_näkymä Tunnelitieltä_2
Näkymä Tunnelitieltä (2)

Videot:
Video_1
Kaupungintalokortteli, ilma
Video_2
Kaupungintalokortteli, maantaso