Valikko

KOULUYHDISTYKSET
SKOLFÖRENINGAR


Hem och Skola vid
Granhultsskolan r.f.

Tom von Bonsdorff, ordf.
www: http://granhults.hemochskola.fi

Kauniaisten kielikylpy-yhdistys r.y. -
Grankulla språkbad r.f.

Ilona Koski, pj
puh. 040-3026046
ilona.koski@iki.fi


Kauniaisten kouluyhdistys r.y.
Sini Klockars, pj
Irina Haahtela, siht.
e-mail: kouluyhdistys@gmail.com

Understödsföreningen Hem och Skola i Grankulla r.f.
Susanne Schönberg, ordf.
tfn 0400-301024  
www: http://edu.grankulla.fi/hagelstam/indexhos.htm


< Tillbaka till Föreningar och samfund