Metsämaja on kuin maja metsässä. Metsä moneen seikkailuun houkuttaa. Maja suojaa ja turvaa tarjoaa.

Kuvaus

Metsämajan päiväkoti sijaitsee lähellä Kauniaisten keskustaa ja sen palveluja, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Metsämajan päiväkoti toimii osoitteessa Asematie 24. Päiväkodin esiopetusryhmä toimii erillisessä yksikössä Oasen- nimisessä rakennuksessa, osoitteessa Eteläinen Suokuja 1

Pidämme tärkeänä hyvää ja tasapainoista lapsilähtöistä arkea. Säännöllinen päivärytmi mahdollistaa arjessa kasvun, kehityksen ja oppimisen. Suunnittelemme toimintaamme lasten mielenkiinnon ja toiveiden pohjalta. Tuemme sosiaalisten taitojen kehittymistä, harjoittelemme vuorovaikutustaitoja sekä toistemme huomioimista ja hyviä tapoja. Myös arjessa oppiminen mahdollistuu monipuolisen yhteisöllisen tekemisen kautta. Kannustava, ohjaava ja turvallinen ilmapiiri on meille tärkeää.

Meidän tehtävämme on vastata lapsen tarpeisiin, arvostaa lapsen ideoita sekä mahdollistaa näistä ideoista ja ajatuksista nousevaa toimintaa ja lasten osallisuutta ikä- ja kehitystaso huomioiden.                   

Kaiken toimintamme tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Toimiessaan itselleen mielekkäällä tavalla lapsi ilmentää omaa ajatteluaan ja tunteitaan, mikä vahvistaa hänen hyvinvointiaan, käsitystä itsestään, oppimisintoaan sekä hetkeen sitoutumista. Lapsen ominaiset tavat toimia ovat leikki, liikkuminen, tutkiminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen. Näiden sisältö ja mahdollisuudet vaihtelevat lapsen kehityksen ja iän myötä.

Toimintaamme ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma, Kauniaisten kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, Metsämajan oma toimintasuunnitelma sekä arvopohja.

*** Uusina suunnitelmina on, että Metsämajan päiväkoti ja Oasenin esiopetusryhmä siirtyvät tulevaisuudessa Kauniaisissa toisiin tiloihin, varhaiskasvatuksen ja esiopetusikäisten lasten tilanteesta riippuen. Tiedotamme lisää myöhemmin, kun suunnitelmat etenevät.

Lapsiryhmät

Tiitiäiset

1-3 -vuotiaat
p. 050-382 4674

Hippiäiset

1-3 -vuotiaat
p. 050-411 5367

Menninkäiset

4-5 -vuotiaat
p. 040-688 8853

Esiopetusryhmä Mestaritontut

Oasenin tiloissa
Eteläinen suokuja 1
p. 040-623 4097

Ota yhteyttä

Pirjo Ehonsalo

Päiväkodin johtaja
Organisaatio
Päiväkoti – Metsämaja