Adress: Stenbergsvägen 28, 02700 Grankulla

”Starka rötter, bärande vingar”

Visste du detta?

När Grankulla stads första kommunala heldagsbarnträdgård var färdig byggt, startade tvåspråkiga verksamheten år 1970 och daghemmet fick namnet Lastentalo.

Välkomsttalet hölls av pastor Thor Blomberg som sade sig vara stolt över att Grankulla köping kan tack vare Lastentalo, ”ge så många barn så mycket” och samtidigt betonade han att man inom barndagvården aldrig skulle glömma, att det är fråga om barn. ”Varje barn är individ, en personlighet och barnträdgården bör vara en plats där dessa personligheter får utvecklas till harmoniska människor”.

 År 1973 trädde nya lagen om barndagvården i kraft, vilket gjorde att barnträdgårdarna började kallas daghem. År 1974 ändras namnet på daghemmet Lastentalo till Kasavuoren päiväkoti. Senare när enheten blev bara svenskspråkig, började man kalla enheten för Kasabergets daghem.

År 2012 öppnades dörrarna på samma adress, till det nybyggda Kasabergets daghem med moderna faciliteter. Byggnaden var ny, men den samma ljuvliga naturen omringade oss fortsättningsvis.

Vi är partnerdaghem med Helsingfors Universitet och har studeranden på praktik.

Undervisningspraktik och partnernätverket

Lapsiryhmät:

Ota yhteyttä

Riia Forss-Ilves

Tf chef för småbarnspedagogisk enhet
Organisaatio
Päiväkoti – Kasavuori
Följ oss på Instagram #kasabergetsdaghem
Följ oss på Instagram
#kasabergetsdaghem