Barrens grupp består av en sammanslagen grupp av förskolebarn och blivande förskolebarn. Barnen är i ålder 5-6 år. Personalen består av två lärare inom småbarnspedagogik och två barnskötare. Vi har även en resursbarnskötare stationerad i vår grupp.

Vi gör mycket tillsammans med hela gruppen, som utevistelsen, matstunden, sångstunder, födelsedagsfirande men delar på barngruppen varje dag vid samlingar, lek, uppgifter, pyssel, sagostunder och vilan.

De blivande förskolebarnen kallas små Barren och för tillfället har vi 10 st. 5- åringar. Små Barren är en aktiv barngrupp med mångsidig verksamhet enligt årstiden. På vintern är det skidning, skrinning och utfärder till pulkabacken.

Förskolebarnen är i år 10 st. Vi betonar vikten av att få gruppen att trivas tillsammans. Alla ska bli sedda, hörda och accepterade som den fina person hen är. Leken är viktig och barnen lär sig genom leken. Vi har också bordsbundna uppgifter där vi övar koncentration, lyssna på instruktioner och slutföra en uppgift. Vi samarbetar med stadens simlärare, Granhultsskolan, stadens bibliotek. Under förskoleåret gör vi många roliga utfärder till vår närmiljö men besöker också olika museér och Lilla Luckan i Helsingfors. Vi rör oss med buss, tåg och metro. Vi samarbetar också med de andra förskolorna och har olika jippon med dem.

Vi är mycket ute i alla sorters väder och gör skogsutfärder veckovis från april till senhösten. Under sommarmånaderna gör vi utflykter och promenader till utesimbassängen, biblioteket och olika parker.

Till verksamheten hör även ledda rörelsestunder och planerad konstuppfostran varje vecka. Vi övar på olika färdigheter och det är viktigt för oss att skapa en positiv gruppanda. I grupp får barnen öva på sociala färdigheter och lära sig ta hänsyn och visa respekt för varandra. Vi är måna om att tiden på daghemmet skall kännas rolig, spännande och lärorik och att alla barn och vuxna skall trivas med varandra.

På Barren jobbar från vänster: Johanna, Michaela, Dilla och Tina
Vi gör utflykter till skogen varje vecka
Barren vintersportar