Koulunkäynnin ohjaaja

Koulunkäyntiohjaajat tukevat oppilaiden oppimista ja koulunkäyntiä koulupäivän aikana. Pääasiassa ohjaajat toimivat koko ryhmän tukena.

Avustajapalvelun tarvetta arvioidaan kokonaisuutena muiden oppilaan saamien tukitoimien osana. Avustajapalvelusta koulussa vastaa rehtori ja hän suunnittelee sen kohdentamisen yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa.

Koulun avustajapalveluita pyritään kohdentamaan erityisen ja tehostetun tuen oppilaille tarpeen mukaan.

Koulunuorisotyöntekijä

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Koulunuorisotyöntekijä on turvallinen koulun aikuinen, jolla on aikaa nuorille koulun arjessa.

Koulunuorisotyön tavoitteita ovat nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen, kiusaamisen ehkäiseminen, työrauhan tukeminen ja kouluviihtyvyyden parantaminen.

Oppilaiden apuvälineet

Oppilas on oikeutettu saamaan opetukseen osallistumisen kannalta välttämättömät apuvälineet. Apuvälineiden tarve voi liittyä näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen tai oppimisen erityistarpeisiin. Apuvälineitä käytetään suunnitelmallisesti ja niiden käyttö ja hyödyllisyys arvioidaan terveydenhuollon suositusten pohjalta. Mahdollisesta apuvälinetarpeesta tulee olla yhteydessä oppilaan opettajaan.