Kauniaisissa järjestettiin toukokuussa 2021 peruskoulun 5.-9. luokkalaisille kysely, jonka aiheena oli lasten ja nuorten hyvinvointi, koronan tuoman haasteet sekä koronan vaikutus mm. koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja harrastuksiin.

Tavoitteena oli kartoittaa sitä, mitä voitaisiin tehdä kasvavan hyvinvointihaasteen taltuttamiseksi ja mitä voitaisiin tehdä erityisesti akuutin koronatilanteen helpottaessa ns. exit-tilanteessa.

Kyselyn tulosten saamisen jälkeen järjestettiin työpajat erikseen viranhaltijoille sekä huoltajille ja päättäjille. Myös oppilaat olivat käyneet luokissa läpi tuloksia ja antaneet omat ratkaisuehdotuksensa tuloksista nousseiden haasteiden ratkaisemiseksi.

Miten tästä eteenpäin?

Kyselyiden ja työpajojen tuloksien perusteella jatkamme seuraavaksi näiden asioiden parissa:

  • jokaisessa koulussa niin aikuiset kuin oppilaatkin pohtivat näitä kysymyksiä ja miettivät omalta osaltaan hyviä ratkaisuja esiin nousseiden asioiden parantamiseksi
  • hyvinvointipolun valmistelutyön aloittaminen
  • nuorisotyöntekijöiden, oppilashuollon ja koulun henkilökunnan yhteistyön tiivistäminen
  • koulutyön rauhoittaminen; oppilaiden ryhmäyttämiseen ja kuulemiseen on varattu aikaa
  • hallituksen myöntämää korona-avustusta käytetään lasten ja nuorten lisätukeen yksikköjen katsomalla tavalla