Takaisin ajankohtaisiin
3.4.2024 | Kuntatekniikka

Hankinnan kohde ja kuvaus

Kauniaisten kaupunki pyytää avoimella hankintamenettelyllä tarjoustanne kaupungin erikseen tilattavista viherrakennus- ja hoitotöistä kaudelle 1.6.2024-31.5.2026.

Sopimus tehdään ajanjaksolle 1.6.2024-31.5.2026. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiokaudella vuosi kerrallaan. Option käyttämisestä ilmoitetaan vuosittain kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Ellei optio-oikeutta käytetä, sopimus päättyy.

Kohteita on useita ja urakoitsijalla on 2 vuoden takuu tehtyihin rakennustöihin. Tilaajalla ei ole esittää sitovaa arviota hankinnan tulevasta rahallisesta arvosta, eikä tilaajalla ole määräostovelvoitetta. Työt ovat kertaluonteisia eikä niitä voi välttämättä yhdistää yhtäjaksoiseksi työskentelyajaksi.

Tilattavat työt ovat pääasiassa viherrakentamiseen, mutta myös viheralueiden kunnossapitoon liittyviä töitä. Kunnossapitotyöt sisältävät kitkentä-, haravointi-, kanttaus- ja leikkaustöitä, tuentatöitä ja kasvinsuojelutöitä. Ammattikäyttöön luokiteltujen kasvinsuojeluaineiden osto ja käyttö on edellyttänyt kasvinsuojelututkinnon suorittamista marraskuusta 2015 lähtien (TUKES).

Tarjouksen jättäminen

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset on toimitettava 5.4.2024 kello 12:00 mennessä.  Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset, sekä tilaajan toimesta tehtävät muutokset ja lisäselvitykset, 17.4.2024 kello 12:00 mennessä. Kysymykset ja vastaukset esitetään suomen kielellä.

Kukin tarjoaja on velvollinen tarkistamaan tarjouspyyntöaineiston ja siihen liittyvät lisätiedot Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista ennen tarjouksen jättämistä. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 24.4.2024 klo 12:00 Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta.

Linkki Tarjouspalveluun:

https://tarjouspalvelu.fi/kauniainen/?id=505518

Hankintailmoitus on julkaistu 24.4.2024 myös julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA):
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/98589/notice/144525/overview

Ota yhteyttä

Emmi Silvennoinen

Kaupunginpuutarhuri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Kuntatekniikka