Takaisin ajankohtaisiin
12.10.2022 | Kuntatekniikka

Hankinnan kohde ja kuvaus

Pyydämme avoimella hankintamenettelyllä tarjoustanne Kauniaisten kaupungin erikseen tilattavista viherrakennus- ja hoitotöistä kaudelle 1.2.2023–31.1.2024.

Sopimus tehdään ajanjaksolle 1.2.2023–31.1.2024. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiokaudella vuosi kerrallaan. Option käyttämisestä ilmoitetaan vuosittain viimeistään 31.10., kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Ellei optio-oikeutta käytetä, sopimus päättyy.

Kohteita on useita ja urakoitsijalla on 2 vuoden takuu tehtyihin rakennustöihin. Tilaajalla ei ole esittää sitovaa arviota hankinnan tulevasta rahallisesta arvosta, eikä tilaajalla ole määräostovelvoitetta. Työt ovat kertaluonteisia eikä niitä voi välttämättä yhdistää yhtäjaksoiseksi työskentelyajaksi.

Tilattavat työt ovat pääasiassa viherrakentamiseen, mutta myös viheralueiden kunnossapitoon liittyviä töitä. Kunnossapitotyöt sisältävät kitkentä-, haravointi-, kanttaus- ja leikkaustöitä, tuentatöitä ja kasvinsuojelutöitä. Ammattikäyttöön luokiteltujen kasvinsuojeluaineiden osto ja käyttö on edellyttänyt kasvinsuojelututkinnon suorittamista marraskuusta 2015 lähtien (TUKES).

Tarjouksen jättäminen

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset on toimitettava 26.10.2022 kello 12:00 mennessä.  Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset, sekä tilaajan toimesta tehtävät muutokset ja lisäselvitykset, 1.11.2022 kello 12:00 mennessä. Kysymykset ja vastaukset esitetään suomen kielellä.

Kukin tarjoaja on velvollinen tarkistamaan tarjouspyyntöaineiston ja siihen liittyvät lisätiedot Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista ennen tarjouksen jättämistä. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 15.11.2022 klo 12:00 Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta.

Linkki Tarjouspalveluun:

tarjouspalvelu.fi/kauniainen?id=418619&tpk=03af79f7-bab4-4035-b38d-da1959d7fd67

Hankintailmoitus on julkaistu 12.10.2022 myös julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA):
www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/76561/notice/110435/overview

Ota yhteyttä

Emmi Silvennoinen

Kaupunginpuutarhuri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Kuntatekniikka