Takaisin ajankohtaisiin
4.9.2019 | Kuntalaisaloite

Jätetty: 4.9.2019
Diaarinumero: 308/10.02.03/2019
Valmistelija: Marianna Harju, yhdyskuntatoimen johtaja
Tila: Yhdyskuntatoimen johtajan vastaus 6.9.2019
Päivitetty: 6.9.2019

Föreslår (på fullt allvar) att stadsdirektören mm. flyttar in till Grankulla gamla stationshus, att en ny fotgängartunnel byggs i höjd med stadshuset till norra sidan spåren. Att stadshusets övriga funktioner flyttar in i ett nytt hus i västra änden av den nuvarande parkeringsplanen och slutligen att ett parkeringshus i två eller tre våningar byggs över resterande del av parkeringsplanen.

I anslutning till detta, vill jag ännu säga att om stationshuset skulle bli stadsdirektörens kontor, eller varför inte fullmäktiges samlingssal och övriga administrativa funktioner skulle förläggas i ett nytt kvarter norr om banan närmast Stationsvägen så kunde det parkeringshus som utgör en del av projektet byggas längre i etapper enligt behov. På parkeringshuset kunde man bygga en aktivitetshall som skulle vara åtminstone delvis glastäckt där spel som paddleball, badminton och boule kunde utövas. Detta utrymme (stort som det skulle vara) skulle också lämpa sig väl som samlingspunkt för ortens ungdomar.

Detta skulle möjliggöra ett fullt utnyttjande av Stadshusparken för bostadsbyggande, vare sig i form av det omtalade ormhuset eller någon modifikation av det. Samtidigt kunde man få in pengar för parkeringshusbygget genom att sälja garageaktier till dem som önskar bli stamkunder.