Takaisin ajankohtaisiin
9.8.2021 | Kuntalaisaloite

Jätetty: 9.8.2021
Diaarinumero: 771/00.02.10.01/2021
Valmistelija: Timo Pakarinen, projekti-insinööri
Tila: Yhdyskuntavaliokunnan päätös 8.12.2021 § 136
Päivitetty: 13.1.2022

Esitän kuntalaisaloitteena, että koko Asematien matkalta nopeusrajoitus lasketaan 30 km/h. Tällä hetkellä Asematien pohjoisosassa nopeusrajoitus nousee 40 km/h. Liikenneympäristö ja asutus jatkuvat kuitenkin ennallaan eli selkeää liikenteellistä syytä nopeusrajoituksen nostamiseen tässä kohdassa ei ole. Lisäksi nopeusrajoituskyltissä varoitetaan samaan aikaan lapsista, joten on hyvin ristiriistaista, että kaupunkikin on tunnistanut alueella liikkuvat lapset, mutta silti päättänyt nostaa nopeusrajoitusta siinä kohdassa tai jättää sen ennalleen, kun muun tien osalta nopeusrajoitusta laskettiin.

Korkeampi nopeusrajoitus heikentää erityisesti kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta, lisää liikenteen melua ja päästöjä. Monet autoilijat ajavat usein ylinopeutta, jolloin 40 km/h alueella ajetaan helposti 50 km/h, jolloin todellinen nopeus on siis usein nopeusrajoitusta suurempi. Asematiellä lopussa on vielä pitkä suora, joka saa monet autoilijat ajamaan huomattavaa ylinopeutta ja mopopoikia ajamaan pahimmillaan kilpaa. Alhaisempi nopeusrajoitus voisi osaltaan ehkäistä tätäkin, mutta todellinen esto vaatisi varmaan töyssyn tai pari ko. suoralle, jotta nopeudet saataisiin haltuun. Ajoaikoihin nopeuden laskulla koko Asematiellä 30 km/h olisi vähäinen, koska matka on niin lyhyt ja suurin osa tiestä on jo alhaisemman nopeusrajoituksen piirissä.

Tähän loppuun lisää vielä ehdotuksen, että kaupunki pohtisi nopeusrajoituksen asettamisen 30 km/h koko Kauniaisten alueella. Nyt jo merkittävällä osalla teistä on 30 km/h nopeusrajoitus, joten muutos ei olisi kovin merkittävä, mutta antaisi kaupungille varmasti paljon positiivista julkisuutta sekä tekisi kaupungista entistä turvallisemman, vähäpäästöisemmän ja miellyttävämmän paikan elää.. Tämän Helsingin kaupungin (https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-10-17.pdf) selvityksen mukaan nopeusrajoituksen lasku 50 km/h -> 30 km/h vähentää typenoksidi -ja hiilidioksidipäästöjä 25 %. Nopeusrajoituksen lasku on koko Kaupungin alueella olisi aika yksinkertainen ja edullinen tapa vähentää päästöjä.