Takaisin ajankohtaisiin
5.4.2023 | Rakennusvalvonta

Lupakäsittelyssä olevien kohteiden päätöksiin otetaan uusi lupamääräys, jossa lasikaiteisten parvekkeiden osalta edellytetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaista erityismenettelyä. Parvekkeiden lasikaideratkaisujen rakennesuunnitelmat laskelmineen toimitetaan rakennusvalvontaan ulkopuolisen tarkastajan hyväksyminä ennen kyseisen rakennusosan rakennustöihin ryhtymistä.

Rakentamisvaiheessa olevissa kohteissa, joihin ei ole tehty vielä käyttöönottoa, tulee vastaavat asiakirjat toimittaa ennen käyttöönottoa.

Lisätietoa ympäristöministeriön sivuilta: Ympäristöministeriö on pyytänyt kuntia olemaan yhteydessä rakennushankkeisiin ryhtyneisiin parvekekaidejärjestelmien vaatimuksenmukaisuudesta.