Takaisin ajankohtaisiin
1.9.2021 | Kuntalaisaloite

Jätetty: 1.9.2021
Diaarinumero: 24/00.02.10.02/2021
Valmistelija: Timo Pakarinen, projekti-insinööri
Tila: Yhdyskuntavaliokunnan päätös 23.11.2021 § 118
Päivitetty: 25.11.2021

Skulle föreslå att ett farthinder (töyssy) byggs över Bredavägen för att långsamma ner trafiken vid skyddsvägen invid Bredavägen 29 (korsningen Bredavägen och Stenbergsgränden). Över skyddsvägen går dagligen en stor mängd ungdomar och barn och alla som kommer från norr bör gå över den för att komma till Bredavägens lättrafikled. Bredavägen är mycket livligt trafikerad av personbilstrafik samt tunga fordon. Dessutom är vägkanten rätt så lummig av träd etc vilket försvårar sikten från bilisternas sida. Invid ifrågavarande skyddsväg utgörs Bredavägen av en lång och ganska bred raka där i praktiken ingen håller sig till hastighetsbegränsningarna och skyddsvägen utgör snarast en stor farozon för speciellt de yngre i trafiken. Även undertecknad har ett flertal gånger blivit riktigt skrämd av någon bilist som haft hård hastighet och inte iakktagit den lätta trafik som passerar över skyddsvägen. På Bredvavägen finns ju i övrigt ett flertal farhinder och tror att avsaknad av sådan på ovannämda ställe (samt den långa breda rakan) uppmuntrar människor att köra hårdare där. För övrigt är 40 kom/h en rätt så hög hastighetsbegränsning på Bredavägen med tanke på mängden lättrafik som rör sig där (för att inte tala om att flertalet kör åtminstone 50-60km/h på de raka partierna.

Hoppas detta kunde åtgärdas med det snaraste.