Terve Suomi (aiemmin FinSote) – tutkimus tuottaa tietoa aikuisväestön väestön hyvinvoinnista, elinoloista, terveydentilasta, elintavoista sekä työ- ja toimintakyvystä. Terve Suomi tutkimusta toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Terve Suomi -tutkimuksesta voit lukea tarkemmin tästä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kauniaisten kaupunki toteuttavat Terve Suomi -tutkimuksen syksyllä 2023. Tutkimukseen kutsutaan noin 2000 satunnaisesti valittua yli 20-vuotiasta kauniaislaista. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa asukkaiden terveydentilaa, elämänlaatua, osallisuutta sekä kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista.

Tutkimukseen kutsuttavat on valittu satunnaisesti Digi- ja väestötietoviraston tiedoista. Jokainen kutsun saanut edustaa alueensa samanikäisiä ja -sukupuolisia henkilöitä, eikä yksittäistä vastaajaa voi korvata toisella. Kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilomakkeella suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai venäjäksi.

On tärkeää, että jokainen kutsun saanut osallistuu tutkimukseen. Tutkimuksesta saatavien tietojen avulla voidaan seurata asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia ja kehittää kaupungin palveluja. Tietoja on mahdollista verrata muiden alueiden tietoihin sekä koko maan tilanteeseen.

Edellisen kerran Kauniaisissa on tehty FinSote-tutkimus vuonna 2018.

FinSote-tutkimuksen tulokset (2018)

Tuloksia raportoidaan keväällä 2024 THL:n verkkosivuilla. Kaupungit saavat tulokset käyttöönsä hyödynnettäväksi päätöksenteossa. Tulokset myös yhdistetään syksyn 2022 kansallisen kyselyn tuloksiin. Yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa vastauksista.