Takaisin ajankohtaisiin
14.12.2022 | Kuntatekniikka

Alla esitetyillä tarjouspyyntöasiakirjoilla Kauniaisten kaupunki pyytää tarjoustanne kaupungin erikseen tilattavista metsuripalveluista seuraavalle kolmivuotiskaudelle 1.4.2023-31.3.2026. Tilattavat työt ovat pääosin yksittäispuiden kaatoja ja oksien leikkausta, sekä pienpuuston hoitoa ja metsätaimien istutustöitä.

TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN

Tarjoukset tulee toimittaa 16.1.2023 klo 12 mennessä osoitteella:

KAUNIAISTEN KAUPUNKI/ Emmi Silvennoinen
Kirjaamo
PL 52, 02701 KAUNIAINEN

Käyntiosoite: Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

Tarjouskuoreen merkitään:
Tarjouspyyntö Metsuripalvelut 2023-2026, 808/02.08.00.00.01/2022

Tarjousvertailuun hyväksytään myös samassa määräajassa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kauniainen.fi toimitettu aineisto. Otsikkokenttään on merkittävä: Tarjouspyyntö Metsuripalvelut 2023-2026, 808/02.08.00.00.01/2022

HANKINTAA KOSKEVAT LISÄKYSYMYKSET JA VASTAUKSET

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset on toimitettava 2.1.2023 mennessä osoitteeseen: emmi.silvennoinen@kauniainen.fi. Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja tarjouspyynnön numero 808/02.08.00.00.01/2022. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä.

Tilaajan toimesta tehtävät mahdolliset muutokset ja lisäselvitykset sekä vastaukset urakoitsijan mahdollisiin kysymyksiin julkaistaan tällä internet-sivulla 5.1.2023 klo 15:30 mennessä.

Kukin tarjoaja on velvollinen tarkistamaan tarjouspyyntöaineiston ja siihen liittyvät lisätiedot tältä sivulta ennen tarjouksen jättämistä, tai pyydettävä ne kaupungin yhteyshenkilöltä määräaikaan mennessä. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

  1. KYSYMYS

Tarjouslomakkeessa kysytään metsurin tuntihinnan lisäksi pientyövälineille tuntihintaa. Lisätäänkö ne tuohon metsurin hintaan?

  1. VASTAUS

Pientyövälineiden tuntihinta on pelkän työvälineen tuntihinta ilman henkilötuntihintaa, eli kyseessä on työvälinelisä. Esimerkiksi tilatuissa istutustöissä tulee kyseeseen henkilötuntihinta ilman työvälinelisää.

2. KYSYMYS

Lisätäänkö metsätraktorin tuntihinta metsurin tuntihintaan? Sisältääkö tarjouslomakkeessa kysytty traktorin tuntihinta kuljettajan? Eli jos metsätraktori tilataan töihin, niin se tulee ilman metsurin hintaa? 

2. VASTAUS

Metsätraktori peräkärryineen; tarjouslomakkeessa kysytty tuntihinta sisältää yhden henkilötuntihinnan eli kuljettajan, mutta ei kahta henkilöä, eli ei metsuria JA kuljettajaa.