Takaisin ajankohtaisiin
7.12.2021

Ilmoitus hankinnan keskeyttämisestä- KAUNIAISTEN KAUPUNGIN METSÄKUVIOIDEN HOITOTYÖT 2022-2023, tarjouspyyntö 18.10.2021.

Perustelut: Hankinta kilpailutettiin pienhankintana. Hankinnan arvo ylittää kuitenkin palveluhankinnoille asetetun kansallisen kynnysarvon, ja hankinta tullaan näin ollen kilpailuttamaan uudelleen. Uusi hankintailmoitus julkaistaan kaupungin internetsivuilla sekä julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa.