Vi rekommenderar att man besöker Villa Breda endast om man är fullt vaccinerad och använder munskydd inomhus. Du kan komma till Villa Breda endast om du är fullt frisk.

Grupper vid Villa Breda

Rehabiliterande dagverksamhet ger äldre personer möjligheter till mångsidiga aktiviteter. Närståendevårdare får en paus i vårdarbetet då deras närstående deltar i dagverksamhet. Utöver personer med minnessjukdomar är också andra seniorer som har nytta av verksamhet i grupp välkomna. Dagverksamhet idkas i förebyggande syfte och för att stödja rehabiliteringen. Målet är att främja de äldres funktionsförmåga, psykiska vitalitet och sociala relationer.

En dag i dagverksamheten kostar 17,90 euro. I priset ingår lunch, eftermiddagskaffe, dagens program och skjutsar. Välkommen att bekanta dig med tjänsterna! Dagverksamheten för kommuninvånarna öppnade 18.10.2021.

Gymmet på Villa Breda

Villa Bredas gym är avsett för kommuninvånare som är 65 år eller äldre. Gymmet är i första hand reserverat för personer som bor i Villa Breda och personer som deltar i gruppverksamheten. På gymmet hölls också guidad träning (evenemang på Villa Breda). Besök på gymmet är avgiftsfritt. Vi rekommenderar att alla ska ha munskydd under träningen.

Kontakta oss

Marianne Ekholm

Chef för servicecentret, dagverksamhet, receptionsservice och koncentrerad anstaltsvård
Organisation
Social- och hälsovården Äldreomsorg, Servicecenter