En klient har rätt till momsfria socialtjänster enligt socialvårdslagen, om det har konstaterats att hen inte klarar vardagen utan hjälp. Orsaken kan vara t.ex. sjukdom, återhämtning efter sjukdom, skada eller förändringar i familjesituationen. Klienten kontaktar själv den serviceproducent som hen vill köpa tjänsterna av.

Tjänsterna består av stödtjänster inom hemvården och jämförbara tjänster. Här ingår bl.a. måltider, klädvård, städning, färdtjänst, följeslagartjänst och tjänster som främjar social samvaro, samt övriga tjänster som klienten kan behöva för att klara vardagen. Klienten har möjlighet att få tjänsterna utan moms, om serviceproducenten har gjort en skriftlig anmälan om sin verksamhet till kommunens socialvårdsmyndighet. Ett ytterligare villkor för att tjänsterna ska vara skattefria är att serviceproducenten och klienten har ingått ett skriftligt avtal och tillsammans gjort upp en serviceplan. Orsaken till servicebehovet samt vilka tjänster som behövs och hur ofta ska framgå klart av dessa dokument.

Stödtjänstproducenterna har gjort en anmälan om sin verksamhet och förts in i stadens register över privata producenter av socialservice. I registret finns också alla privata, anmälningspliktiga producenter av socialservice som Regionförvaltningsverket godkänt.

Anvisningar för privata, anmälningspliktiga producenter av socialservice

Om en producent av privat socialservice producerar andra tjänster än socialservice dygnet runt, ska den innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller upphör göra en skriftlig anmälan till den kommun där tjänsterna produceras. Anmälan om inledandet av verksamheten görs på blanketten ”Anmälan om privat socialservice”.

Undertecknade anmälningar sänds till Registraturen antingen per post eller e-post:

Grankulla stad, registraturen
”Privata socialtjänster som kräver anmälan”
PB 52
02701 Grankulla
registratur@grankulla.fi