Anvisningar till klienter

En klient har rätt till momsfria socialtjänster enligt socialvårdslagen, om det har konstaterats att hen inte klarar vardagen utan hjälp. Orsaken kan vara t.ex. sjukdom, återhämtning efter sjukdom, skada eller förändringar i familjesituationen. Klienten kontaktar själv den serviceproducent som hen vill köpa tjänsterna av.

Tjänsterna består av stödtjänster inom hemvården och jämförbara tjänster. Här ingår bl.a. måltider, klädvård, städning, färdtjänst, följeslagartjänst och tjänster som främjar social samvaro, samt övriga tjänster som klienten kan behöva för att klara vardagen. Klienten har möjlighet att få tjänsterna utan moms, om serviceproducenten har gjort en skriftlig anmälan om sin verksamhet till kommunens socialvårdsmyndighet. Ett ytterligare villkor för att tjänsterna ska vara skattefria är att serviceproducenten och klienten har ingått ett skriftligt avtal och tillsammans gjort upp en serviceplan. Orsaken till servicebehovet samt vilka tjänster som behövs och hur ofta ska framgå klart av dessa dokument.

Stödtjänstproducenterna har gjort en anmälan om sin verksamhet och förts in i stadens register över privata producenter av socialservice. I registret finns också alla privata, anmälningspliktiga producenter av socialservice som Regionförvaltningsverket godkänt.

Anvisningar för privata, anmälningspliktiga producenter av socialservice

Socialservicen som anmälningspliktiga producenter ordnar ändras eller upphör 31.12.2022 i och med den reviderade socialvårdslagen. Den nya socialvårdslagen träder i kraft 1.1.2023. Mer information om lagreformen: www.stm.fi.

Valvira och regionförvaltningsverket uppdaterar ansökningsblanketterna så att de motsvarar den nya socialvårdslagen. Vi ber att du från och med 1.1.2023 använder de nya blanketterna som publiceras på Regionförvaltningsverkets webbsidor. Lagändringarna förutsätter även att bilagorna till blanketterna är uppdaterade så att uppgifterna motsvarar det som den nya lagen kräver.

Sökanden kan skicka in en ny anmälan till registraturen vid Västra Nylands välfärdsområde (kirjaamo@luvn.fi) från och med 1.1.2023.