Stödtjänsterna är avsedda att bidra till klienternas möjligheter att klara vardagen, och staden tar ut en särskild avgift för dem.

  • Måltidsservice Som stödtjänst för hemmaboende kan man få en varm måltid hemkörd från måndag till fredag för 8,00 euro/måltid. Servicen är för dem som inte har möjlighet att tillreda måltider eller sköta butiksärenden själv eller med hjälp av anhöriga och närstående. Kom överens om måltidsservicen med servicehandledningen för seniorer.
  • Butikshjälp Klienter inom regelbunden hemvård har möjlighet att få dagligvaror hemkörda. Hemvården assisterar vid behov med beställningen.
  • Förfrågningar om städtjänster kan riktas till privata tjänsteproducenter.
  • Tvättjänst Klienter inom hemvården har möjlighet att få hjälp med tvätten.
  • Trygghetstelefon Vid behov kan man få en trygghetstelefon hem. Med den kan man larma efter hjälp från Stellas larmcentral dygnet runt. Trygghetsservicen är i första hand avsedd för ensamboende äldre, handikappade och kroniskt sjuka personer som har en uppenbar risk för akut behov av sjukvård eller annan hjälp. Månadsavgiften för trygghetsservicen baserar sig på bruttoinkomsterna. Om bruttoinkomsterna är över 2 000 euro/månad, beviljas klienten inte trygghetstelefon på stadens bekostnad.
  • Färdtjänst

Ärendehjälp

Om du behöver hjälp med att handla, gå till apoteket eller andra ärenden kan du kontakta Grani Närhjälp, tfn 040 0237 741, toimisto@graninlahiapury.fi.
Också församlingarna och olika frivillig- och välgörenhetsorganisationer erbjuder hjälp:

  • finskspråkiga församlingens diakon Pirjo Luoma, tfn 050 301 7028, pirjo-luoma@evl.fi    
  • svenskspråkiga församlingens diakon Catherine Granlund, tfn 050 439 3208, catherine.granlund@evl.fi
  • svenskspråkiga församlingens diakoniassistent Karin Nordberg, tfn 050 343 6885, karin.nordberg@evl.fi

Kontakta oss

Sini Helenius

Servicehandledare
Organisation
Social- och hälsovården Äldreomsorg, Servicehandledning