Hemrehabiliteringen upprätthåller funktionsförmågan så att klienter kan bo hemma. Målet är att hjälpa klienten att klara sig hemma på egen hand. Hemrehabiliteringen är avsedd för Grankullabor som har nedsatt funktionsförmåga och svårt att röra sig så att det är en utmaning att röra sig och klara sig hemma.Hemrehabilitering ges bl.a. till klienter som skrivs ut från sjukhus och personer som upplever en märkbar försämring i rörelseförmågan som t.ex. hindrar dem att röra sig utanför hemmet.

Målet är att ge stöd för hemvårdsklienternas funktionsförmåga, förbättra muskelkonditionen och allmänkonditionen, samt ge dem möjlighet att självständigt bo hemma. Klienterna får också stöd för socialt umgänge.

  • Processen med hemrehabilitering börjar med en inledande kartläggning hemma hos klienten.
  • Sedan görs en rehabiliteringsplan upp för klienten. I planen beaktas också klientens egna mål.
  • Inom hemrehabiliteringen arbetar närvårdare tillsammans med en fysioterapeut eller ergoterapeut. Närvårdarna tar hand om den praktiska hemrehabiliteringen tillsammans med klienten. De handleder klienten och ger råd enligt hemrehabiliteringsplanen från fysioterapeuten.

Klienterna hänvisas till hemrehabilitering av sjukhuspersonalen, hemvårdspersonalen, sina anhöriga, läkaren eller på klientensegen begäran .

Hemrehabilitering, tfn 050 411 5279 (mån–fre kl. 8.00–16.00).