Seniorinfo

Från Seniorinfo kan du få hjälp med frågor som rör välbefinnande, åldrande och service för äldre (t.ex. närståendevård, minnessjukdomar, boende). All service för äldre kommer att ske centralt genom ett nummer i området.

Kontakta oss

Seniorinfo

Östra området: Esbo, Grankulla och Kyrkslätt

Vardagar kl 9-15 (återuppringning följande vardag)