Servicehandledningen för seniorer

Rådgivningen och servicehandledningen för de äldre i Grankulla utgör kundorienterat arbete som siktar på att identifiera vars och ens individuella behov och resurser. Vårt mål är att tjänsterna ska vara förebyggande, främja välbefinnandet och stöda klienternas resurser, och att alla ska hänvisas till de tjänster de behöver.

Kontakta oss

Sini Helenius

Servicehandledare
Organisation
Social- och hälsovården Äldreomsorg, Servicehandledning

Ingrid Lang socialhandledare, tf. 040 6652 901, ingrid.lang@kauniainen.fi