Kontakta oss

Jourhjälpen 24/7

Brådskande hälsorådgivning, vårdanvisningar och information om hälsovårdstjänsterna. Avgiftsfritt nummer.

Nödcentralen 112

I livshotande nödsituationer, ring 112

Jour vid hälsocentraler

  • Ring Jourhjälpen 24/7 innan du kommer till jouren.
  • Hälsocentralen vid Jorvs sjukhus (Åbovägen 150, 02740 Esbo)​. Du kan också besöka följande: Hälsocentraljourerna vid Haartmanska sjukhuset, Malms sjukhus och Pejas sjukhus
  • Jour för barn och unga (personer under 16 år): I första hand Barnjouren vid Jorvs sjukhus (Åbovägen 150, 02740 Esbo). Du kan även besöka Nya barnsjukhuset (Stenbäcksgatan 9 A, Helsingfors).

Tandklinikens jour, tfn 09 4717 1110

(lör–sön och helgdagar kl. 8–21 och mån–fre kl. 14–21)

  • Parksjukhuset (Stenbäcksgatan 11, 1 vån., C-dörren, 00290 Helsingfors), ta kontakt per telefon innan du kommer till jouren

Jouren för munsjukdomar, tfn 040 621 5699 

(mån-sön kl. 21-7)​

  • Tölö sjukhus (Tölögatan 40, 00260 Helsingfors), ta kontakt per telefon innan du kommer till jouren. Nattjouren tar endast hand om patienter som behöver omedelbar vård och vars vård inte kan flyttas till följande dag kl. 8.00 på medicinska grunder. ​