Kontakta oss

Social- och krisjouren 24/7

Vid jouren på Jorvs sjukhus fungerar Västra Nylands social- och krisjour som betjänar grankullabor 24/7

Barnskydd

mån-fre kl. 9.00-15.00

Våld i nära relationer

Skyddshemmen och telefontjänsten Nollinjen är öppna dygnet runt. Av Nollinjen får du samtalshjälp och information om skyddshemmen och lediga platser där. Tfn 080 005 005 (24h). Du bör ringa Skyddshemmet innan du åker dit. ​

Barnskyddsanmälan och orosanmälan för en äldre person

Situationen för ett barn som är i behov av hjälp ska anmälas till barnskyddets socialarbetare i ett tillräckligt tidigt skede så att barnet snabbt får den hjälp hen behöver.

Gör en orosanmälan om du blir orolig för att en äldre person är i behov av social- eller hälsovårdstjänster eftersom hen uppenbarligen inte kan sköta om sin egen omvårdnad, hälsa eller säkerhet. Syftet med anmälan är att säkerställa att den äldre personen får den omvårdnad hen behöver även då hen inte kan eller förstår att be om sådan.

Mental hälsa och missbrukarvård

 • Stationen för tillnyktringsvård (SeHo) i samband med Kilo polisstation
  Vitikka 1 E 1, 02630 Esbo, tfn 09 8163 2469 / 046 8773678.
  • Tillnyktringsstationen ger akut jourvård på grund av berusning.
 • Träskända addiktionssjukhus (Katko) Kuusitie 36, 04480 Haarajoki, tfn 010 50650
  Vårdkoordinatorn (ring numret för att höra dig för om det finns plats eller meddela klientens uppgifter), tfn 050 430 0536 eller aps.hoitokoordinaattori@a-klinikka.fi
  • Du kan söka dig till avgiftning på eget initiativ. Vården planeras individuellt och den är frivillig. ​
  • Du ska söka dig till avgiftningsvården senast kl. 13.00. Från Helsingfors kommer du till Haarajoki med Z-tåget. Personalen hämtar dig vid behov från stationen om du anländer med tåget kl. 11.04. På ankomstdagen träffar du en läkare.

Be om hjälp och stöd för barnfamiljens vardag

Behöver du stöd i vardagen med barnen? Vill du prata med någon eller behöver du råd om föräldraskap, familjeliv eller dina barn? Be om hjälp! Då du tar kontakt behöver du inte fundera på vilken tjänst just din familj behöver, utan vi reder tillsammans ut vad som blir bäst. Vi kontaktar dig per telefon inom 1–3 vardagar.