Färdtjänst kan beviljas utgående från socialvårdslagen eller handikappservicelagen.

1 Färdtjänst för personer med grav funktionsnedsättning i enlighet med handikappservicelagen  Kontakta socialarbetaren.​

2 Färdtjänst för seniorer i enlighet med socialvårdslagen.  Kontakta socialhandledaren. Målet är att främja och upprätthålla förmågan hos äldre människor att klara sig hemma. Pensionärer som till följd av sjukdom eller annan orsak inte kan använda kollektivtrafiken kan ansöka om färdtjänst enligt socialvårdslagen (taxikort). Taxikortet kan användas för att uträtta olika ärenden och för rekreation (inte hälso- och sjukvårdsresor). Färdstöd beviljas inte till personer som bor ensamma och som har en bruttoinkomst som överstiger 1 820 euro i månaden, eller par med en sammanlagd inkomst som överstiger 3 357 euro i månaden.

3 Villa Bredas färdtjänst hjälper de pensionärer som inte annars har möjlighet att ta sig till servicecentret för att äta eller delta i hobbyverksamhet. Färdtjänst till servicecentret kostar 2 euro i ena riktningen.

4 Grankullas närbusslinje (f.d. servicelinjerna) är avsedd i synnerhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Linjen omfattar tjänsterna i den närmaste omgivningen såsom centrum, biblioteket, Villa Breda och simhallen. Alla passagerare kan använda närbusslinjen. Fordonen är småbussar med lågt golv.

Färdtjänst enligt socialvårdslagen: kontakta servicehandledaren
Färdtjänst enligt handikappservicelagen: kontakta socialarbetaren