Hjälp vid separation är avsedd för föräldrar, barn och unga i barnfamiljer bosatta i Grankulla, som överväger en separation eller har genomgått en skilsmässa. Arbetet är fokuserat på att lyfta fram barnets bästa och perspektiv, att hjälpa barnet att bevara relationen till båda föräldrarna samt att stärka föräldraskapet och samarbetet mellan föräldrarna.

Med hjälp av föräldrarplanen (STM) kan föräldrarna avtala om olika praktiska arrangemang och om arbetsfördelningen så att båda föräldrarna vet vad de har ansvar för och vad som förväntas av dem. Det viktigaste är att finna lösningar som säkerställer att barnet inte förlorar kontakten med någondera föräldern.

Kontakta oss

Piritta Timonen

Barnatillsyningsman
Organisation
Social- och hälsovården Socialservice