Barnatillsyningsmannen hjälper föräldrarna att skriva avtal och komma överens och gör upp en verkställbar handling om det som föräldrarna har avtalat. Barnatillsyningsmannen fastställer sådana avtal mellan föräldrarna som inte strider mot barnens fördel.

Kontakta oss

Piia Hämäläinen

Barnatillsyningsman
Organisation
Social- och hälsovården Socialservice