Målet för tjänsterna inom rådgivnings- och gruppverksamheten är att stöda och främja de blivande föräldrarnas fysiska och psykiska välmående så att de kan glädja sig över det väntade barnet och samtidigt uppleva en trygg och positiv förlossning och leva i en fungerande parrelation som stöder barnets uppväxt och utveckling. Familjerådgivningens uppgift är att stödja föräldrarna i deras föräldraroll och i olika situationer som t.ex. personliga svårigheter, samlevnadsproblem eller skilsmässa.

Kontakta oss

Lillemor Gustafsson

Familjerådgivare
Organisation
Social- och hälsovården Familjerådgivning

Mia Tallberg

Hälsovårdare
Organisation
Social-och hälsovården Hälsovård, Rådgivning

Anita Stenbäck

Hälsovårdare
Organisation
Social-och hälsovården Hälsovård, Rådgivning

Maria Sjostrom

Hälsovårdare
Organisation
Social-och hälsovården Hälsovård, Rådgivning

Marika Mattila

Hälsovårdare
Organisation
Social-och hälsovården Hälsovård, Rådgivning

Suvi Klefström

Avdelningsskötare
Organisation
Social- och Hälsovården Hälsovård, Barn och ungas hälsovård
 • Mödrarådgivning och preventivrådgivning må-fre kl 12-13: ​
  • tfn 09 8789 1344 
  • tfn 09 8789 1342  ​
 • Barnrådgivning må-fre kl 12-13: 
  • tfn 09 8789 1341
  • ​tfn 09 8789 1342 
  • tfn 09 8789 1343 ​

Vi svarar i telefon enbart under telefontider. I brådskande ärenden, t.ex. avbokning av tid eller meddelanden, kan du ta kontakt via e-post neuvola@kauniainen.fi. Hälsovårdaren kvitterar att uppgiften har mottagits. Vi ger inte vård- eller patientanvisningar via e-post.

Vi uppmanar att endast en vårdnadshavare följer med på rådgivningsbesöken under coronatider.

Mödrarådgivning

Rådgivnings- och gruppverksamhetens mål är att stöda och främja de blivande föräldrarnas fysiska och psykiska välmående så att de kan glädja sig över det väntade barnet och samtidigt uppleva en trygg och positiv förlossning och leva i en fungerande parrelation som stöder barnets uppväxt och utveckling. På rådgivningsbesöken följer vi upp den blivande moderns, det ofödda barnets och hela familjens hälsa och välmående såväl under graviditeten som efter förlossningen ända tills eftergranskningen är gjord. Vid behov remitteras modern/familjen till specialistvård. Vi rekommenderar att du kontaktar mödrarådgivningen så snart menstruationen uteblir och graviditetstestet är positivt. ​

Obs! Enligt en nationell rekommendation ska en kartläggning av våld i nära relationer utföras för alla klienter på mödrarådgivningen under graviditeten.

Preventivrådgivning Alla Grankullabor under 21 år erbjuds möjlighet till gratis preventivmedel. Rätten till gratis preventivmedel omfattar p-piller i form av sedvanliga kombinationspiller och minipiller samt p-kapsel och spiral enligt prövning. Kondomer finns att få för tillfälligt bruk.

Preventivrådgivningen verkar i fast anslutning till mödrarådgivningsbyrån. Preventivmedelsservicen kan nås också via skol- och studerandehälsovården. På preventivmedelsmottagningen söker vi tillsammans med de unga den för var och en lämpligaste preventivmetoden och ger handledning i användningen. 

Barnrådgivning

Barnrådgivningen är till för alla barnfamiljer från det barnet fyllt 2 veckor till dess skolgången inleds. Förutom hälsogranskningarna och vaccinationerna fokuserar rådgivningen på att hjälpa familjerna att finna sina egna resurser och stöda dem i vardagen. Under barnets första levnadsår besöker man barnrådgivningens hälsovårdare eller rådgivningsläkaren ca 10 gånger och i lekåldern årligen. Hälsovårdaren på mödrarådgivningen överför den nyblivna familjen till barnrådgivningens hälsovårdare. Om ni har barn under skolåldern kan ni även själva ta kontakt med barnrådgivningen.