Vårdhjälpmedel
tel. 050 411 5279
apuvalineet.kauniainen@luvn.fi 
Utdelning av vårdartiklar
tel. 050 411 1673
rullstol, kryckor, rollator, toalettförhöjare,
griptång, duschstol, stödhandtag och strumppådragare
produkter för inkontinens, diabetes, katetrar och stomi

Hjälpmedel lånas ut i anslutning till fysioterapin.

  • Hjälpmedel lånas ut till kommunens invånare då deras förmåga att klara vardagen självständigt är försvagad på grund av handikapp, sjukdom, olycksfall eller åldrande.
  • I hjälpmedelstjänsten ingår rådgivning och handledning i anslutning till hjälpmedlen, bedömning av vilka hjälpmedel som behövs, utprovning, utlåning och underhåll. Hjälpmedel kan också anskaffas med en betalningsförbindelse på grundval av en individuell bedömning eller en rekommendation av en läkare. Vid behov besöker en fysioterapeut klienten i hemmet för att bedöma behovet av hjälpmedel och behovet av eventuella ändringsarbeten i bostaden.
  • De vanligaste hjälpmedlen lånas ut utan remiss. Dessa är bland annat rullstol, kryckor, rollator, duschstol, toalettförhöjare, griptång, stödhandtag och strumppådragare. Hjälpmedelstjänsten är avgiftsfri för Grankullabor.

Utlåning av hjälpmedel

Utlåning av hjälpmedel må–fre kl. 12–13, tfn 050 411 5279, apuvalineet.kauniainen@luvn.fi 

Hjälpmedlen returneras till fysioterapin må–fre kl. 8-16: Hjälpmedel/fysioterapin, Hälsostation, Stationsvägen 19.

Utdelning av vårdartiklar

Grankulla hälsocentral beställer klienternas avgiftsfria vårdartiklar via HUS Logistikcentral. Artiklarna levereras en gång i veckan till hälsocentralen. Urvalet av produkter är brett och bekanta produkter eller motsvarande produkter finns i urvalet. Avgiftsfria vårdartiklar delas ut på remiss av den vårdanden läkaren. Dessa är bl.a. produkter för inkontinens, diabetes, katetrar och stomi. Då du beställer, kom ihåg att meddela

  • Beställarens namn, vilken produkt du beställer, produktens REF-nummer och antalet du vill beställa

Beställning av avgiftsfria vårdartiklar

Tfn 050 411 1673, må–fre kl. 12–13. Leveranstid är en vecka.