Hjälpmedel lånas ut i anslutning till fysioterapin på Grankulla hälsocentral. Hjälpmedel lånas ut till kommunens invånare då deras förmåga att klara vardagen självständigt är försvagad på grund av handikapp, sjukdom, olycksfall eller åldrande.

Kontakta oss

Utlåning av hjälpmedel

mån–fre kl. 12.00–13.00, Stationsvägen 19, Hälsostation
  • Hjälpmedlen returneras till fysioterapin kl. 8.00-16.00 (mån–fre).
  • I hjälpmedelstjänsten ingår rådgivning och handledning i anslutning till hjälpmedlen, bedömning av vilka hjälpmedel som behövs, utprovning, utlåning och underhåll. Hjälpmedel kan också anskaffas med en betalningsförbindelse på grundval av en individuell bedömning eller en rekommendation av en läkare. Vid behov besöker en fysioterapeut klienten i hemmet för att bedöma behovet av hjälpmedel och behovet av eventuella ändringsarbeten i bostaden.
  • De vanligaste hjälpmedlen lånas ut utan remiss. Dessa är bland annat rullstol, kryckor, rollator, duschstol, toalettförhöjare, griptång, stödhandtag och strumppådragare. Hjälpmedelstjänsten är avgiftsfri för Grankullabor.