Talterapin omfattar förebyggande av kommunikationsstörningar, tillräckligt tidigt upptäckande av dessa, bedömning av terapibehovet samt rehabilitering.

Barnrådgivningen, daghemmen, skolorna, sjukhusen och hälsocentralsläkarna hänvisar klienter till talterapeuten. Föräldrarna kan också ta direkt kontakt med talterapeuten, om det är något i barnets talutveckling eller kommunikation de funderar över eller som oroar dem.

Kontakter och tidsbokning måndagar kl. 10.30–11.30 och torsdagar kl. 12.00–13.00.

Kontakta oss

Susan Lönnqvist

Talterapeut
Organisation
Social- och hälsovården Hälsovården, Talterapi