Skol- och studerandehälsovården har till uppgift att främja unga människors välbefinnande samt sunda uppväxt och utveckling. Verksamheten går ut på att så tidigt som möjligt identifiera elever som behöver särskilt stöd samt vid behov också hänvisa dem till fortsatta undersökningar och vård.

Skolhälsovård

  • Skolhälsovårdaren träffar varje elev årligen i samband med hälsokontroller. Hälsovårdaren bedömer elevens fysiska, psykiska och sociala välmående och ger hälsorådgivning enligt elevens utvecklingsnivå. Vårdnadshavarna underrättas alltid om hälsokontrollerna. Dessutom utför hälsovårdaren små ingrepp, såsom vaccinationer och borttagning av stygn. ​
  • Skolläkaren utför hälsoundersökning för eleverna i årskurs 1, 5 och 8, därtill för gymnasiets årskurs 2 och för övriga enligt behov.
  • Kom inte sjuk till skolan. Om du är sjuk ska du kontakta din egen hälsocentral. ​

Studerandehälsovård

Vi erbjuder alla förstaårsstuderande möjlighet att fylla i en e-hälsoenkät. Genom att delta i enkäten får du information om din egen hälsa och möjlighet att ta upp frågor du funderar på med hälsovårdaren vid studerandehälsovården. Enkäten genomförs i samarbete med läroinrättningen. Under vårterminen kan andraårsstuderande reservera tid för hälsoundersökning via hälsovårdaren. ​

  • Työväen Akatemia och Humak (arbetsrummet ligger på första våningen i det stora internatet)
  • Raamattuopisto (institutet har inget eget arbetsrum, möten sker på Työväen Akatemias campus)

Vid akut sjukdom
Kontakta i första hand hälsocentralen i din hemkommun. Om du har lång väg till hemkommunen, kontakta Grankulla hälsocentral kl. 8.00–16.00. Under övriga tider ska du kontakta jouren.

Om du har en kronisk sjukdom och behöver gå på kontrollbesök
Kontakta hälsocentralen i din egen hemkommun för att garantera kontinuitet och smidighet i vården. Vid behov kan du vända dig till hälsovårdaren vid studerandehälsovården för att boka tid för läkarbesök på Grankulla hälsocentral. Beställ dina tidigare sjukjournaluppgifter i förväg och ta med dig dina recept/läkemedelsförteckningen till mottagningen. Om du flyttat till Grankulla och du har besökt enheter för specialiserad sjukvård i din tidigare hemkommun i uppföljningssyfte, ska du be den vårdande enheten skicka remiss till motsvarande enhet för specialiserad sjukvård i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Mun- och tandvård

De studerande som omfattas av Grankulla stads tjänster inom studerandehälsovården kan oberoende av hemkommun söka sig till kontroll av munhälsan på Grankulla hälsocentral en gång under sin studietid. Vid besöket ska ett studieintyg uppvisas på begäran. Tandvården på hälsocentralen är gratis för personer under 18 år.

Mental hälsa

Om du behöver hjälp med mentala frågor kan du kontakta studerandehälsovårdaren. Vi rekommenderar ändå att du fortsätter med vårdförhållandet i din hemkommun.

Vaccinationer

Vaccinationer sköts i regel på hemkommunens hälsocentral. Du kan komma överens om grundvaccinationerna med studerandehälsovårdaren. Observera att vaccinationsprogrammet inför en resa ska påbörjas i god tid (minst 6 mån.) före resan. Läkarintyg mm. för utbytesstudenter sköts i regel på privata sidan. ​

Esbo ungdomsstation (tjänster på finska)​
Albergagatan 10, 5:e vån., 02600 Esbo​, tfn 045 657 7464 (kansli)​, fax (09) 2767 299​
Öppet kl. 8.00–15.45 (vardagar)​

Folkhälsans ungdomsmottagning​ (tjänster på svenska)​
Folkhälsans huvudbyggnad, Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors, tfn 050 465 7784 (telefontid kl. 12.00–13.00), tidsbokning/kontaktuppgifter. Öppet kl. 8.00–16.00 (vardagar)

Kontakta oss

Ulla Mikkonen

Studerandehälsovårdare, Kauniaisten lukio, Työväen Akatemia, Raamattuopisto
Organisation
Social- och hälsovården Hälsovård, Studerandehälsovård